Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – 4. korizmeni tjedan

Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – 4. korizmeni tjedan

 

Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo tekstovima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana.

 • Tekstove i razmatranja za dane poslije Pepelnice možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 1. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 2. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 3. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 5. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za Dane Velikog tjedna možete pogledati ovdje.

IV. KORIZMENI TJEDAN
Subota, 17.03.2018.

Molitva Duhu Svetom
Duše Sveti, koji nemaš naličja niti imena, nauči me ispravno moliti.
Duše sveti, otajstvena Golubice, nauči me razumjeti sv. Pismo.
Duše Sveti, koji progovaraš preko proroka, nauči me živjeti u miru i ravnoteži duha i duše, nauči me živjeti mudro i strpljivo, ponizno i skromno.  Nauči me ispravno koristiti dragocjeno vrijeme. (Izvor: web)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 7, 40-53

U ono vrijeme: Kad su neki iz naroda čuli Isusove riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.

Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše. »Zašto ga ne dovedoste?« Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona — to je prokleto!« Kaže im Nikodem — onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?« Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« I otiđoše svaki svojoj kući.

Komentar

U ovoj drami s puno različitih likova glavni lik nam je poznat kao Božja Riječ koja je bila kod Boga (Iv 1, 1). Najbolji opis Isusa koji nalazimo u ovom evanđeoskom odlomku je: »Nikada nitko nije ovako govorio« (Iv 7, 46). Isus je na posve drugačiji način govorio o ljubavi. Možemo se pitati kako razumjeti sve što kršćanstvo naučava o Isusu i primijeniti na svoj osobni odnos s njim? Sv. Pavao piše da znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje. Premda je jako važno poznavati svoju vjeru, stalno istraživati nove spoznaje, isto toliko je važno graditi osobni odnos s Isusom, hrabro otvarajući svoja srca njegovoj ljubavi i milosti. Pravo poznavanje Isusa otkriva se u duhovnoj jakosti kojom možemo ljubiti tako snažno i predano kao Isus. Za to su nam primjer brojni sveci poput sv. Majke Terezije iz Kalkute, sv. Ivana od Boga, sv. Vinka Paulskog i brojnih duša koje se po molitvi predaju spašavanju duša. Poput njih i mi možemo dobiti duhovnu snagu uz pomoć molitve, kajanja, čitanja sv. Pisma, činjenja dobrih djela. Vjera je više od spoznaje: ona je svjetlo koje nam omogućuje vidjeti sebe pred Bogom. Naš um treba dobiti odgovore na svoja pitanja, ali samo spoznaje ne mogu ispuniti dvije zapovijedi ljubavi: ljubiti Boga i ljubiti bližnjega.

Isus je došao na zemlju da bi nas pomirio s Ocem i odstranio grijeh koji nam priječi djetinji odnos prema Bogu. Kad istinu da smo djeca Božja pohranimo u um i srce, u nama će se rasplamtjeti živa vjera.

Poticaji o. Kentenicha:

»Priprosta djetinja pobožnost je nadasve nježan, usrdan odnos pun ljubavi prema Bogu na djetinji način. Kako je došlo do toga da je naša djetinja narav izgubila svoje izvorne, svježe crte? Možda smo previše intelektualistički nastrojeni, možda smo preuzeli previše suvremenih strujanja, a da to nismo ni htjeli. Možda smo nedovoljno ozbiljno shvatili to što smo znali: „Tko čini istinu, dolazi k svjetlosti“ (Iv 3, 21).« (J. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Danas ću promisliti koliko znam o Isusu, a koliko imam osobnog iskustava njegove prisutnosti u svom životu. Napravit ću plan kako u svakodnevici mogu osigurati trenutke osobnog susreta s Isusom.

„Putem Krista nam se daruje božanski život. On nam je zaslužio milosti otkupljenja koje dobivamo kroz blisku povezanost s njim – kao mladice s čokotom vinove loze. On nam na privlačan i oduševljavajući način pokazuje kako treba živjeti život istinske svetosti.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Oče, po krštenju sam Kristovom milošću postao tvoje dijete i pozvan sam biti novim čovjekom. U liku Majke Božje vidim taj ideal ostvaren na najsavršeniji način. Kad postanem sličan Mariji, dublje ću urasti u Kristovu narav i u život… Amen. (M. Kley, Dilexit ecclesiam)

IV. KORIZMENI TJEDAN
Petak, 16.03.2018.

Danas mogu primiti nove milosti ukoliko se potrudim upoznavati Isusa, dati mu danas središnje mjesto u mojem danu.

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, siđi s prijestolja svoje uzvišenosti i nastani se u srcu sluge svojega. Nauči me živjeti u stalnoj nazočnosti Božjoj. Nauči me živjeti po volji Božjoj. Nauči me da bolje upoznam i iskrenije ljubim Božjega Sina. Nauči me živjeti u savršenom predanju i povjerenju u Boga. Amen. (izvor: web)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 7, 1-2.10.25-30

U ono vrijeme: Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju. Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica. Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno. Rekoše tad neki Jeruzalemci: »Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!« Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: »Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.« Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.

Komentar

Isus dan za danom dolazi u hram našega srca sa željom da ga upoznamo, da znamo odakle dolazi i od koga je poslan. To je, zapravo, središnja poruka Evanđelja. Nisu mu važni ni naši grijesi ni naša dobra djela. Važno mu je da ga upoznamo, njega koji nema ni početka ni svršetka. Bez osobnog susretanja s Kristom, naša vjera slabi. Jasno je da nitko od nas ne može do kraja spoznati Isusa dok smo u ovozemaljskom životu, jer smo stvorena bića i ranjeni smo istočnim grijehom. Tek u nebu vidjet ćemo ga licem u lice.

Budući da u našem svetištu srca prebiva i Duh Sveti, možemo se približavati Isusu. Kako? Prije svega čitajući Evanđelje u kojem ga upoznajemo: njegov značaj, dobrotu, strpljivost, spremnost darovati svoj život za svakoga čovjeka, da se svi ljudi spase. Isus je isti onaj iz Evanđelja prije 2000 godina i danas, isti će biti u budućnosti jer je Bog, jer je beskonačan.

Poticaji o. Kentenicha:

„Bog ljubi ljude, unatoč njihovoj slabosti, kao zjenicu oka. Stoga ih je otkupio po skupoj cijeni, po cijeni krvi svoga Jedinorođenca. On ih stalno hrani svojim božanskim životom da bi ih jednog dana mogao primiti u svoju vječnu zajednicu života i ljubavi.“ (J. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Danas želim upoznavati Isusa. Izabrat ću iz Evanđelja zgodu gdje Isus s nekim razgovara. Stavit ću se na mjesto osobe s kojom Isusu razgovara. Čekat ću da mi Duh Sveti – Duh Isusa Krista rasvijetli srce i progovori. Zapisat ću tijek svog dijaloga s Isusom.
 • Isplanirat ću si vrijeme za Isusa pred svetohraništem. Otići ću u crkvu i u tišini biti pred Isusom onoliko koliko si odredim: 5, 10, 15 minuta… Pustit ću da mi govori. Samo ću slušati.
 • Bit ću pozoran/na na osobu koja mi se danas obrati. Slušat ću je tako pažljivo kao da mi govori sam Isus. Poklonit ću se Isusu u toj osobi.

»“Onaj tko me šaljem sa mnom je. Nikada me nije napustio jer uvijek činim ono, što ga raduje“ (Iv 8, 29). Osjećamo li što to sve znači? To je patrocentrični (Otac u središtu) životni stil, osnovni stav svojstven Spasitelju. « (J. Kentenich)

Završetak:

Smirit ću se sada u tihom času, a ti, Gospodine, probudi u meni sveto sjećanje na božanske riječi koje si mi rekao. Tebi je važno od čega živim. Ti mi darivaš moj život kao prvi i najveći dar za mene. Ti me zoveš da se klanjam samo tebi u duhu i istini.

Gospodine, ti si živa Božja riječ. Brani me od napasti i laži! Daj mi da pravim imenom nazivam stvari u sebi i oko sebe. Daj mi da opet čujem da pripadam tebi i da si svoj život dao za mene. Moja je vrijednost i veličina u tvojoj ljubavi, u tvome srcu, Bože moj. Amen.   p. Niko Bilić, SJ

IV. KORIZMENI TJEDAN
Četvrtak, 15.03.2018.

Slava svijeta ili slava Kristova? Jednom trebamo odlučiti koju slavu želimo. Možda je danas vrijeme za odluku.

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, Bože, ti si moj Tješitelj. Obrati me jer sam grješan čovjek. Oživi me jer sam mrtav. Probudi me jer spavam. Osposobljuj me za vječni život. Rasvjetljuj mi razum, posvećuj volju, krijepi moju slabu snagu. (C. Neumann)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Izl 32, 7-14

U one dane: Gospodin progovori Mojsiju: »Požuri se dolje! Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice, žrtve mu prinijeli uz poklike: ‘Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!’ Dobro vidim — reče dalje Gospodin Mojsiju — da je ovaj narod tvrde šije. Pusti sada neka se gnjev moj na njih raspali da ih istrijebim, a od tebe ću učiniti velik narod.«

Mojsije se pak zauze pred licem Gospodina, Boga svoga: »Gospodine! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom! Zašto bi Egipćani morali reći: ‘U zloj ih je namjeri izveo da ih smakne u brdinama i izbriše s lica zemlje!’ Smiri svoj gnjev i ljutinu; odustani od zla svome narodu! Sjeti se Abrahama, Izaka, i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: ‘Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu, i baštinit će je dovijeka!’«

I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu.

Komentar

Jedan uspješni sportaš imao je na stolu pločicu s natpisom: „Ja sam treći.“ Na upit novinara rekao je sljedeće: „Bog je prvi, zatim su drugi ljudi, a ja sam treći.“ Ovaj sportaš je shvatio da je najvažniji posao na svijetu služiti drugima.

U današnjem čitanju vidimo kako se Mojsije zauzima za narod. Ne uživa samodostatno u svojoj pravednosti pred Bogom, nego misli na druge. Mojsije je, unatoč svojoj skromnosti, znao biti odvažan. Bio je čovjek odvažne poniznosti kojom je potrebe drugih stavljao ispred svojih. Njegova poniznost bila je unutarnja i vanjska. Unutarnjom je preuzeo vodstvo Izraelaca, a vanjskom je popravljao i hrabrio druge. S tom ravnotežom ljubaznosti i odlučnosti Mojsije je bio slika Kristove sućuti i pravednosti.

I mi bismo u istinskoj poniznosti također trebali reći: „Ja sam treći.“ To možemo tek kad si priznamo svoje slabosti i granice, a sposobnosti razumijemo kao Božje darove koje smo primili kao „glinene posude“ (usp. 2 Kor 4,7). Pozvani smo brinuti za nemoćne, posebno za one koji su nam najbliži. Pustimo li sa strane svjetovne časti, otkrit ćemo istinsku čast: bit ćemo udovi Kristova Tijela koji trebaju jedni druge i služe jedni drugima u zajedništvu kršćanskog bratstva.

Poticaji o. Kentenicha:

„Budući da se snaga naše ljubavi najbolje pokreće kada ju probude dokazi ljubavi, Bog nas je u svojoj dobroti obasuo nebrojenim dobročinstvima tijelu i duši. On očekuje da prepoznamo i priznamo njegove darove i vjerujemo da nas ljubi kao zjenicu svoga oka.“ (J. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Danas ću ljudima gledati u oči jer Bog ih kroz mene želi promatrati i susresti.
 • Usamljenom ću čovjeku učiniti gestu ljubavi da bi se osjetio od Boga ljubljenim.
 • Danas sam tu za bližnjega u potpunosti; ne samo s pola uha. Dopustit ću bližnjem da se izgovori i sudjelovat ću u njegovom iskustvu, a da se odmah ne služim svojima.

 „Ta upućenosti Spasitelja na Oca, ta ovisnost o Ocu, to je bit Spasiteljeve poniznosti.“ (J. Kentenich)

Završetak:

O moj veliki Bože, želim ti zahvaliti. Zahvaljivati ima smisla samo onda ako smo primili nešto dragocjeno ili doživjeli nešto osobito… Ti stojiš iza događaja u mojem životu, ti stojiš iza ljudi koje ljubim. Otkrivam te također iza mojih velikih obaveza koje me umaraju i iscrpljuju. I tu te otkrivam i zato ti želim zahvaliti.  (Iz: Novi početak, Na putu s o. J. Kentenichom)

IV. KORIZMENI TJEDAN
Srijeda, 14.03.2018.

Tko je za MENE Isus? Danas si želim odgovoriti na to egzistencijalno pitanje.

Molitva Duhu Svetom

Dođi, Duše Sveti, promijeni naše napetosti u sveti mir blaženstva. Promijeni naše muke i nevolje u sveti spokoj. Promijeni naše tjeskobe u tiho pouzdanje. Promijeni naše nemire i strahove u jaku vjeru. Promijeni našu nutarnju gorčinu u slatkoću milosti. Promijeni tamu u nama u blagu svijetlost. Promijeni našu hladnoću u nježnu toplinu. Promijeni mrak u svoju svjetlost. Promijeni zimu u nama u svoje proljeće. (Izvor: web)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 5, 17-30

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.

Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.

Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«

Komentar

Slušamo Isusa kako govori o Bogu kao Ocu koji uskrisuje mrtve i daje im život te o sebi samome kao Sinu koji također daje život.

Isus objašnjava Židovima tko je On. Danas, dvije tisuće godina kasnije, također se pitamo tko je Isus. Teologija je kroz povijest davala odgovore, ali svatko treba odgovoriti na pitanje: „Tko je Isus za mene?“ Vjerujem li da je Isus Božji pomazanik, ljubljeni Božji Sin, jedno s Ocem? Vjerujem li da je umro i uskrsnuo te sada sjedi s Ocem u slavi? Vjerujem li da Isus želi sa mnom dijeliti moj život i imati sa mnom osoban odnos snagom Duha Svetoga?

Korizma je vrijeme kada se ponovo usredotočujemo na Isusovu smrt i uskrsnuće. To je vrijeme novog pogleda na Isusovo predanje planu Očevom za naše spasenje. Samo ako vjerujemo svim srcem da je Isus to što kaže za sebe, moći ćemo razumjeti Očev plan s njim.

U ovom korizmenom vremenu neka Isus postane Gospodar našega života na dublji način.

Poticaji o. Kentenicha:

„Bog Otac pustio je svoga Sina da tako neizrecivo trpi za nas; dakle, i mi želimo da nas to nešto stoji, želimo dragomu Bogu darovati naše žrtve. Često smo slijepi: ne poznajemo i ne razumijemo svoje trnje. Sveta Terezija je jednom rekla da se najveći Spasiteljev iskaz ljubavi sastoji u tome što nam je dao da imamo udjela u njegovu križu.“ (J. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  U trenutcima sabranosti pozvat ću Isusa da postane Gospodarem moga života: svih mojih situacija, mojih odnosa, mojih odluka, svega što čini moj život. Učinim li to, On će na najbolji način voditi moj život. Imat ću u vidu što je sve činio ljudima. Prisjetit ću se što je sve činio ljudima i tako spoznati što sve može i u mojem životu učiniti.
 • Želim danas, poput Isusa, učiniti nešto za druge. Izabrat ću jedno dobro djelo koje će me stajati žrtve i dragovoljno dati svoje vrijeme ili svoje sposobnosti.
 • Prihvatit ću danas svoju patnju s osjećajem privilegija što smijem biti u patnji pridružen/a Isusu za spas duša.

Bog je želio da ga ljubimo po svojoj slobodnoj odluci, iz sveg srca, svim svojim bićem, svom snagom. S razlogom nam je na obilat, slikovit način pokazao svoju ljubav. No, najveća ljubav je ljubav žrtve. To nam govori svakodnevno iskustvo, to nam govore učeni ljudi, to nam kaže i sam Spasitelj. Poznajemo njegove jasne i prosvjetljujuće riječi: Nema veće ljubavi od one, kada čovjek svoj život položi za one koji su mu prirasli srcu (usp. Iv 15,13).“ (J. Kentenich)

Završetak:

Danas ću susretati ljude. Oni bi trebali osjetiti da ti, Isuse, živiš u meni. Budući da me ti nosiš, ja ću biti dobar. Kad mi netko ide na živce, tada ću se sjetiti tebe i ostati miran. Kada me netko treba, spremno ću mu još jednom pomoći, iako sam umoran. Ljudima ću se obraćati na način da ih razveselim. Gledat ću u njima samo dobro te ću im to reći. Ti se trebaš ponovo roditi u meni i ja ću te onda nositi u svijet. (Iz: Novi početak, Na putu s o. J. Kentenichom)

IV. KORIZMENI TJEDAN
Utorak, 13.03.2018.

Sv. Terezija Avilska govorila je da Gospodina vrijeđa kad od njega tražimo mrvice, a on nam želi dati svoju milost u izobilju. Odvažimo se danas tražiti preobilje milosti.

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, Duše ljubavi, osposobi me za primanje Božje ljubavi. Ispuni u potpunosti svetište moga srca. Pokaži mi putove do mojih bližnjih. Neka u meni od tvoje vatre izgori sve što me sprječava ljubiti na pravi način svaku osobu koju mi dobri Bog u svojoj providnosti stavi na put.

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 5, 1-3a.5-16

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trjemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.

Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.

Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.

Komentar

Isusovo pitanje bilo je jednostavno te je zahtijevalo samo potvrdni ili niječni odgovor upitanog. No, umjesto potvrdnog odgovora, čovjek stupa u komunikaciju i njegov odgovor je skriven i opširan. Zašto je taj čovjek ostao sam kraj vode, gdje su bili prijatelji, obitelj? Kao da se prepustio životu u osamljenosti. Isus je znao da će „potopiti“ ovog čovjeka u ozdravljujuću Božju snagu. Dok je bio na svijetu, vršio je poslanje koje je dobio od svog Oca: ljubio je i ozdravljao – duševno, tjelesno i duhovno. Pokazao nam je ljubav Oca nebeskog, On – njegova slika.

Takva je istinska ljubav. Neprestano traži najbolje za drugoga, ne samo dovoljno dobro, nego najbolje. Životne kušnje učinile su ovoga čovjeka zarobljenim, no Isus ga nije želio samo razvedriti, nego ga je želio osloboditi.

I mi se često prepustimo trpljenju, zadovoljavamo se kapljicama milosti. No, Isus stoji pred nama spreman pustiti na nas slapove milosti. Stalno nas ljubi i želi nam najbolje.

Poticaji o. Kentenicha:

»Osobito nam je blizak Božji lik svjetla i ljubavi u slici njegovog Sina. Otac stanuje u nepristupačnom svjetlu (usp. 1 Tim 6,16). Nitko ga nikada nije vidio osim onoga, tko potječe od Oca (usp. Iv 6, 46), a to je Sin. Otac nam je potpuno izmaknuo. O njemu saznajemo samo po Sinu – kako po njegovoj riječi, tako i po njegovom bivanju i djelovanju. Sin je jedino punovrijedno Očevo očitovanje. Stoga on može i reći: „Tko vidi mene, vidi Oca“ (Iv 14,9). « (J. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  U trenutcima sabranosti pogledat ću svoje patnje i usudit ću se stati pred Isusa, apelirati na njegovo srce i živom vjerom reći da mu zahvaljujem što mi otvara svoje riznice ljubavi i milosrđa. Spremno želim primiti sve što mi želi dati.
 • Ispitat ću svoju ljubav prema bližnjima: koga ljubim i zašto. Danas ću nekome iskazati duboku ljubav, poput Isusove, jer Otac nebeski me osposobio svojom snagom za takvu ljubav.

„Budući da Bog ljubi što je stvorio i jer je Bogočovjek umro za sve ljude bez iznimke, nadnaravna ljubav nikoga ne smije isključiti; niti bogate, niti siromašne, niti dobročinitelje, niti neprijatelje, niti simpatične, niti nesimpatične ljude.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja
u dan kobni;
skriva me u skrovištu Šatora svoga,
na hridinu on me uzdiže.

Moje mi srce govori: “Traži lice njegovo!”
Da, lice tvoje, o Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene.

Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek’ bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

(Psalam 27)

IV. KORIZMENI TJEDAN
Ponedjeljak, 12.03.2018.

Molitva Duhu Svetom

Slava tebi, Duše vječnoga Boga, nepresušni izvore svetosti, koji od vijeka djeluješ u njemu! Ti vatrena bujice, od Oca prema Sinu, ti olujni vjetre, koji udahnjuješ snagu, svjetlo i žar u članove vječnoga Tijela, ti vječna vatro ljubavi, ti Duše Božji, pokretaču svega živoga, ti vatrena rijeko koja izvireš u Vječnome i tečeš prema smrtnicima. Tebi uvijek i navijeke pripada moć, slava i ljepota po tvojoj zvijezdama okrunjenoj zaručnici, našoj Majci triput divnoj!

(Iz Molitvenika Kćeri Božje ljubavi)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 4, 43-54

U ono vrijeme: Ode Isus iz Samarije u Galileju. Sam je izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdan. Jer su i oni bili uzišli na blagdan.

Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Jude u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sin jer već samo što nije umro. Nato mu Isus reče: »Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!« Kaže mu kraljevski službenik: »Gospodine, siđi dok mi ne umre dijete.« Kaže mu Isus: »Idi, sin tvoj živi!«

Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: »Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica.« Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: »Sin tvoj živi.« I povjerova on i sav dom njegov.

Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.

Komentar

Kada Isus čini čudo, u nazočnima se budi i produbljuje vjera. U prvom čudu u Kani Galilejskoj Isus želi biti blizu mladom bračnom paru na početku njihova zajedničkog života, a u drugom čudu Isus je blizu kada se jedan mladi život završava. Poruka leži u tome da nam Isus želi biti blizu u svim okolnostima ljudskoga života, kakve god nas zadesile. Kada smo sretni, ne zaboravimo njega koji nam je beskonačno dobar. Nađemo li se u teškim časovima, vjerujmo u njegovu moć i blizinu. Povjerujmo prije nego vidimo, poput ovog oca iz Evanđelja. Da bismo vidjeli čuda u svome životu, trebamo samo apelirati na milosrdno Isusovo srce, koje je milosrdno i ne može odbiti naše molbe. Uvijek ih ispuni bolje nego mi možemo zamisliti, uz uvjet da mu barem malo vjerujemo.

Poticaji o. Kentenicha:

„Kako malo ljudi današnjice, čak i nas kršćana, zna o utješnoj istini bivanja Božjim djetetom! Kako bismo se inače mogli osjećati tako napušteno i usamljeno te od vrata do vrata prositi pomoć i utjehu i zaboraviti našeg nebeskog Oca!“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Danas ću biti pozoran/na na Božju nazočnost oko mene i gledati što sve nebeski Otac za mene čini u mojoj svakodnevici.
 • Molit ću češće preko dana da mi Isus umnoži vjeru.

Bog me ljubio još prije nego što sam postojao; i u vijeke vjekova trebam ostati predmet njegove ljubavi. Za to me stvorio.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Da, vjerujem da si ti moj Otac u svakom trenutku moga života i da sam ja tvoje dijete! Vjerujem da me voliš svojom beskrajnom ljubavlju! Vjerujem da ti paziš na mene noću i danju i da mi ni dlaka s glave ne pada bez tvoje dozvole! Vjerujem da ti u svojoj beskrajnoj ljubavi znaš bolje od mene što je bolje za mene. Vjerujem da ti u svojoj beskrajnoj snazi možeš okrenuti i zlo u dobro. Vjerujem da ti u svojoj beskrajnoj dobroti okrećeš sve na dobro onima koji te ljube… Ja vjerujem i molim ojačaj mi vjeru, nadu i ljubav! (Izvor: web)

IV. KORIZMENI TJEDAN
Nedjelja, 11.03.2018.

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, svjetlo istinito, tvorče duhovnoga života, prosvijetli moju nutrinu, uđi u svetište moga srca. Pomozi mi razaznati što mi je činiti. Oblikuj me u čovjeka posve zaodjenuta dobrim djelima na hvalu slave Božje. Amen.

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Ef 2, 4-10

Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Komentar

Kako bi bilo lijepo da svatko od nas ima svog osobnog krojača i svaki odjevni predmet baš za nas kreiran i izrađen. Prema riječima apostola Pavla Bog kreira originalne osobnosti, unutarnji život. Naša nutrina je vidljiva po našim djelima. Dobri Otac opskrbio nas je talentima, sposobnostima i osobnošću koji nas uz pomoć milosti osposobljuju za svako dobro djelo.

Zato otvorimo ormar naših dobrih djela i pogledajmo što ima u njemu. Tu ćemo naći razna odijela: ona koja nam se sviđaju i ona za koja mislimo da bi drugima bolje pristajala. No, upravo ta dobra djela, od kojih zaziremo, možda nam najbolje pristaju. Ne znamo dok ne isprobamo. Odvažimo li se, možemo otkriti neke sposobnosti i talente koje nam je dragi Bog dao, a da ih još do sada nismo otkrili. Možda mislimo da nam najbolje pristaje odijelo aktivnosti u župnoj zajednici. No, ne trebamo se iznenaditi ako nam je dobri Otac pružio odjeću njege našeg bolesnog ili starijeg ukućana. Trenutno nam to odijelo najbolje pristaje.

Budimo radosni: naš Otac strpljivo radi na nama sve do trenutka kada ćemo biti spremni obući odijelo služenja kojim će nas zaogrnuti.

Poticaji o. Kentenicha:

»Neki indijski mudrac po povratku iz Europe pripovijedao je: „Ono što sam našao u Europi, ne bih očekivao. Ljudi su bili kršćani nedjeljom, a pogani u radne dane. Nedjeljom su se pravili jako pobožni, a u radne dane čovjek ne bi povjerovao da su to bili oni isti ljudi; njihova djela bila su poganska.“

To je problem našega vremena. Svi bismo trebali težiti za svetošću svakodnevice, ne samo za svetošću nedjeljom. No, kako mogu postati svetac? Kako me moj muž ili žena ili moja djeca mogu doživjeti kao takvog/u?

Bog želi u svojoj mudrosti da si kao odrasli ponovo izborimo svetost pravog djeteta… u svijetu se izgubio onaj pravi djetinji duh. (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Danas ću zaviriti u „ormar“ svoje nutrine. Popisat ću sve svoje talente kojih sam svjestan/na. Zatim ću popisati sva dobra djela koja se mogu učiniti uz pomoć ovih talenata. Nakon tog promišljanja, molit ću Očevu volju da mi pokaže koje dobro djelo On želi da učinim. To je uglavnom ono što nam je na zadnjem mjestu, što nam pričinja poteškoće. To je onaj naš „DA!“ koji čeka Otac od svog djeteta. Baš po tom „DA“ dolaze mnoge milosti u moj život.

Bog često staje pred nas moleći i želeći. Jednostavno kaže: ovo i ono mi se vrlo sviđa. Ne zahtijevam to od tebe naredbom. No, ako ipak napraviš, učinit ćeš mi veliku radost i nagradit ću te cijelom ogrlicom milosti.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Dolazim ti, Isuse, da me potakneš prije nego započnem svoj dnevni posao. Neka se tvoj pogled na trenutak zaustavi na meni. Dopusti mi da osjetim sigurnost tvoga prijateljstva. Ispuni moj duh kako bih mogla podnositi pustinju životne buke. Neka tvoja blagoslovljena svjetlost obasja moje misli i daj mi snage za ono što trebam činiti onima koji me trebaju. Amen. (Sv. Majka Terezija iz Kalkute)

Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo tekstovima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana.

 • Tekstove i razmatranja za dane poslije Pepelnice možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 1. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 2. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 3. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 5. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za Dane Velikog tjedna možete pogledati ovdje.

Aktualno i važno