Dobrovoljni prilozi i „doprinosi“

Dobrovoljni prilozi i „doprinosi“

 

Doprinosi za održavanje i gradnju Schönstattskog svetišta u Maloj Subotici

Zahvaljujemo pojedincima i zajednicama za uplaćene donacije i priloge za Svetište. I dalje molimo sve osobe i zajednice koje mogu i žele pridonijeti za održavanje i gradnju Schönstattskog svetišta u Maloj Subotici (posebno za Hodočasnički dom) da svoje darove uplate na ŽR 2340009-1100189681 s pozivom na broj (upišite broj kruga kojem pripada).

Prilozi za Pismo saveza

Zahvaljujemo svima koji su uplatili prilog za Pismo saveza, jer su na taj način omogućili tiskanje glasila naše Obitelji. Pismo saveza tiskamo svaki drugi mjesec i minimalni godišnji troškovi za šest brojeva iznose oko 40,00 kn.

Molimo sve kontaktne osobe da prilikom uplate priloga za Pismo saveza obavezno navedu ime i prezime, mjesto i po mogućnosti broj kruga. Materijalne doprinose i uplate za Pisma saveza uplatite na IBAN primatelja HŠO: HR1323400091410099180, poziv na broj: 201 – 2015 (zadnji broj u pozivu na broj se mijenja ovisno o godini u kojoj vršite uplatu, npr. 201-2015 uplata za 2015.godinu, 201-2016 uplata za 2016.godinu itd.). Blagajnik AHG je: Jasminka Horvat, Brune Bušića 23, 40 321 Mala Subotica.  Tel. 040/631-279, 099/723-6636 , e-mail: jasna.horvat1961@gmail.com

Članarina Udruge HŠO

Članarina za članove (one koji su popunili pristupnicu) Udruge HŠO iznosi 100kn. Molimo uplatu iste na ŽR 2340009-1410099180.

Prikupljanje priloga za izgradnju Hodočasničkog doma u Maloj Subotici

Vaše priloge možete dati tako da kupite kartice („ciglice“) u vrijednosti od 50 kuna. Ciglice će biti poslane vašim regionalnim i lokalnim voditeljima po dogovoru s Jasminkom Horvat (vidi gore adresu).

Aktualno i važno