KRIŽNI PUT ORUĐA

KRIŽNI PUT ORUĐA

 

Ovaj duhovni poticaj, kao i sve ostale duhovne poticaje, možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici u rubrici Duhovno bdjenje u Svetištu – Duhovni poticaj, kliknite OVDJE.


Kao Hrvatska Schönstattska obitelj želimo zajednički darovati Križni put za naše Svetište u Ivanovcima, te ga materijalno i duhovno razraditi. Postaje će biti postavljene tako da okružuju Svetište u obliku kaleža s hostijom. Vrlo lijep simbol!

Tijekom idućih mjeseci ćemo kao doprinos duhovnoj razradi postaja Križnog puta razmatrati pojedine dijelove Križnog puta oruđa, kojeg je o. Kentenich spjevao u Dachauu. Slijedi uvodna molitva.

Daj, Oče, da uz našu Majku milu
i ja budem pratnja svijeta Otkupitelju,
da mu borbe životne tad ugledam sile,
što su cijelog svijeta povijest odredile.

Uvodna molitva pokazuje nam mjesto, s kojeg trebamo sudjelovati u Križnom putu: uz Majku želimo pratiti Otkupitelja na njegovom putu. O. Kentenich uz to nas poziva, da događaje Križnog puta promatramo kao borbeno polje sila u pozadini, koje se sukobljavaju tijekom sveukupne povijesti svijeta. To je gledište vjere, koje u vrlo izraženom obliku poznajemo iz Ivanovog Otkrivenja i poslanica svetog Pavla.

Pomozi da sa Zaručnicom, znakom velikim,
k’o oruđe mu svoje slabe ruke pružim:
Gospodinu, kog’ ti si iz ljubavi pozvao,
nad Sotonom da bi sudac bio.

Druga kitica oblikuje molbu, da iziđemo iz distance i Otkupitelju svijeta pružimo „slabe ruke“ (redak 2). Prema tome, moliti Križni put znači, uključiti se u taj veliki povijesni događaj. Smijem se odvažiti na to, s Marijom, koja je označena kao „Zaručnica“ i kao „veliki znak“ (redak 1, usp. Otk. 12, 1). Tako po Božjoj pomoći trebam postati „oruđem“ u otkupljenju svijeta.

Izmeđ’ sîla velikih sam dviju,
što u vječnoj borbi se potiru,
za Krista se iznova odlučujem ja
u punoj slobodi – sada i vazda.

Promatranje Križnog puta postavlja me usred vječnog sukoba između božjih i sotonskih sila. Vrlo je jasno da je cilj promatranja produbljena odluka za Krista.

Daj mi s njime radosno križ taj obgrliti,
i putem inskripcije bez straha hoditi,
k’o nevjesta zaručniku da postanem jednaka,
i oruđe plodno njeg’va carstva Schönstattska.

Pobožnost Križnog puta povezana je s ljubavlju prema križu, a time i s „inskripcijom“, kako ju naziva o. Kentenich. Valja naučiti, „radosno“ obuhvatiti križ (redak 1). Pritom je najdublji duhovni cilj, „kao nevjesta zaručniku“ (redak 3) postati jednak Isusu. Nema uzvišenije misli o Križnom putu. Možda u toj formulaciji još jednom postane jasno, koliko je važno da smo na tom putu sasvim blizu Isusovoj majci, zaručnikovoj nevjesti. Tko tako uraste u ljubav prema križu i inskripciji, bit će „kao oruđe plodan za njegovo Schönstattsko carstvo“ (redak 4).

Molim tebe, ženo Triput Divna,
da pogledam duboko u srce Spasitelja,
žarom tvoje ljubavi da uz njega stanem
usred mora mržnje plime. Amen.

Posljednja kitica uvodne molitve obraća se Mariji kao „Triput Divnoj ženi“ (redak 1), kako ju rado oslovljavamo u Schönstattu. A budući da trebam i želim ići Križnim putem u njezinoj neposrednoj blizini, smijem ju moliti: „daj da pogledam duboko u srce Spasitelja“ (Zeile 2). To je njezino gledište i njezina perspektiva interesa. Molba ljubavi ide i dalje u svojoj želji, biti uz Isusa s Marijinom ljubavlju, upravo s njezinim „žarom ljubavi“ (redak 3). Nadam se i čeznem, da dio Marijine ljubavi prijeđe i na mene, tako da zajedno s njom mogu ljubiti Isusa onako kako zaslužuje.

U toj ljubavi važno je odabrati stranu „usred mora mržnje plime“ (redak 4). Neka nas promatranje križnog puta upravo u korizmeno vrijeme učini iznutra sposobnima i spremnima za ponovno odlučujuće odricanje i priznavanje u Uskrsnoj noći.

(Izvor: Peter Wolf, Gebetsschule ‘Himmelwärts’, str. 215-218.)

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.