STRUKTURA POKRETA

STRUKTURA POKRETA

 

O strukturi Schönstattskog pokreta

 Pokret obuhvaća četiri kruga različitih zajednica koje se razlikuju po intenzitetu sudjelovanja i obaveza. Pater Kentenich je želio otvoreni sustav organizacije u kojemu svaka osoba može naći svoje mjesto i dragovoljno surađivati – po osobnim mogućnostima, sposobnostima i željama.

I Krug: 6 međunarodnih instituta

To su čvrste zajednice koje imaju obaveze i pravila za cijeli život.

 1. Institut Marijinih sestara – žive obično u zajednici
 2. Institut Schönstattskih gospođa – imaju posao, žive u svijetu
 3. Institut Schönstattskih patara/očeva – žive obično u zajednici i rade za Schönstattski pokret
 4. Institut Schönstattskih svećenika –  svjetovni svećenici/dijecezanski
 5. Institut Marijine braće – muškarci koji žive celibat, imaju posao ili rade za pokret
 6. Institut Schönstattskih obitelji – imaju novicijat, žele živjeti evanđeoske zavjete

II Krug: 6 saveza –  međunarodne federacije

Članovi se obvezuju za život po evanđeoskim savjetima, trajnim apostolatom na svim dostupnim područjima i čvrstim oblikom zajedništva.

 1. Savez neudatih žena ( npr. naša sestra Hedviga Maria Weinzierl)
 2. Savez majki
 3. Savez bolesnika (za osobe s invaliditetom, teškoćama i bolesnike)
 4. Savez (svjetovnih/dijecezanskih) svećenika
 5. Savez muškaraca
 6. Savez obitelji

III Krug: 10 liga – na biskupijskoj razini

To su ljudi koji su sklopili Savez ljubavi s Majkom Triput Divnom. (Vidi posebni članak o Savezu ljubavi). Mogu slobodno izabrati svoj apostolat. Pozvani su sudjelovati na susretima.

 1. Liga obitelji
 2. Liga majki
 3. Liga bolesnika
 4. Liga neudanih žena
 5. Liga muškaraca
 6. Liga (svjetovnih/dijecezanskih) svećenika
 7. Liga muške mladeži
 8. Liga ženske mladeži
 9. Liga bogoslova
 10. Liga akademika

IV Krug: Pučki i hodočasnički pokret

Svi sudionici Akcije hodočasničke Gospe, svi ljudi koji nisu sklopili Savez ljubavi, koji dolaze od vremena do vremena na schönstattske susrete, simpatizeri. Nemaju nikakve obaveze.

Schönstattsko djelo se sastoji od ova četiri Kruga.

Schönstattsko djelo je kao stablo s puno različitih grana koje se također razlikuju po staležima. Sve grane (zajednice) imaju zajedničke korijene i zajedničko stablo. To je na primjer zajedničko porijeklo, zajednički utemeljitelj, zajednička duhovnost, zajednička Majka Triput Divna koja nas je “rodila”, itd.

djelo

Mi smo prije svega (oko 95%) laički pokret. Svi živimo jedinstvo u različitosti. Želimo biti model za Crkvu po svom federalnom sustavu.

Pravno su svi Instituti i Savezi neovisni – to znači da imaju svoju vlastitu odgovornost i svoje kompetencije.

Pitanje: Što nas povezuje?

Povezuje nas zajednička duhovnost (zajednički Otac i zajednička Majka, Savez ljubavi, utemeljitelj otac Joseph Kentenich). Ono što nas povezuje je daleko više duhovno nego pravno.

Savez ljubavi nas želi osobno povezati, ali još više: želi povezati i cijele narode…

Nacionalnost nam nije bitna!

U Hrvatskoj schönstattski pokret još nema ni instituta niti saveza. Postoje 5 grana liga:

 1. Liga obitelji
 2. Liga majki
 3. Liga (neudanih) žena
 4. Liga djevojaka
 5. Liga svećenika.

Jako molimo za zvanja za sve naše grane, a posebno i za duhovna zvanja: za schönstattske patre i za Marijine sestre. Možda si Ti pozvan(a) na to?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.