SCHÖNSTATTSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ (LIGA ŽENA I MAJKI)

SCHÖNSTATTSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ (LIGA ŽENA I MAJKI)

 

Liga žena i majki


Članice Lige žena i majki u Hrvatskoj
liga-majki

Kako je nastala Liga žena i majki?

Gertraud von Bullion bila je prva žena, koja je željela biti član Schönstattskog pokreta i koja se prijavila kod oca Kentenicha. Uskoro su i druge žene došle u Schönstatt. Posebno su učiteljice bile oduševljene Schönstattskim pokretom zbog Schönstattke pedagogije i postajale članovima Apostolske Lige. Otac Kentenich je bio uvjeren da žene mogu odigrati veliku ulogu u obnovi Crkve i svijeta. Žene imaju veliki utjecaj na svoju okolinu – one mogu posebno na muškarca djelovati ili kao AVE (kao Marija) ili kao EVA. Žene kojima je Marija veliki uzor, mogu puno učiniti za obnovu svijeta. Zbog toga je otac Kentenich ženama i otvorio vrata u Schönstattski pokret. Već u kolovozu 1921. bio je i u Schönstattu prvi seminar za Ligu žena.

U početku su udate i neudate žene imale zajedničke susrete. Udate žene bile su pomalo nezadovoljne, jer na svojim sastancima i grupnim satovima nisu nalazile odgovore na svoja pitanja u vezi s obitelji. 24. prosinca 1940. otac Kentenich je donio odluku da Ligu žena podijeli u Ligu neudatih žena i Ligu majki. Danas je Liga majki najviša grana Schönstattskog pokreta.

Djelovanje Lige žena i majki

Članom Schönstattske apostolske Lige postajemo preko Saveza ljubavi sa Triput Divnom Majkom, Kraljicom i Pobjednicom Schönstattskom. Na taj se način uključujemo u onaj Savez, koji je otac Kentenich 18. listopada 1914 sklopio s Marijom u Prasvetištu u Schönstattu.

Naše zadaće kao Marijini partneri u ovom Savezu čitamo u Povelji osnutka:

Donositi marljivo priloge za milosni kapital preko

  • samoposvećenja (samoodgoj)
  • vjerno i najvjernije ispunjavanje obveza
  • poletni molitveni život

Svaki član Lige može sam sasvim slobodno odlučiti, na koji način želi ostvariti ove zadaće. Važno je da tamo gdje živi, želi biti apostol Majke Triput Divne Schönstattske.

Naš najvažni apostolat je naš vlastiti život. Zbog toga je otac Kentenich Schönstattskim majkama već rano pokazao Mariju kao svoj ideal. Svaka majka treba biti jedna «mala Marija». On je majkama Mariju pokazao i kao «živu pokaznicu». Ona je nosila Isusa pod svojem srcem i bila na putu k Elizabeti kao živa pokaznica – donosila je blagoslov i radost u Elizabetinu obitelj.To je i naša zadaća kao žene i majke: nositi Isusa u svoju obitelj i na taj način postati blagoslovom za sve.

Svaka majka može se pitati, mogu li i ja osim apostolata u svojoj obitelji još nešto učiniti: za župu, za Schönstattski pokret, na radnom mjestu, za potrebite ljude i na taj način kao živa pokaznica djelovati u svojoj okolici. Kao zajednica Schönstattskih majki želimo se uzajamno ojačati na tom putu našega poziva. Na skupnim satovima primamo poticaje oca Kentenicha, te uzajamno izmjenjujemo riječi o tome, kako na našem konkretnom mjestu kao žene i majke možemo postati svete.

U Hrvatskoj je Liga majki započela svoje djelovanje 2005. godine.

Kontakt i informacije: Ivana Vukušić,  ivana.vukusic@gmail.com