Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – uvod u duhovne vježbe

Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – uvod u duhovne vježbe

 

„Bit ćemo to potpuniji i veći, što u većoj mjeri kao uzorom svoga života i nastojanja budemo odabirali postajanje djetetom, djetinje biće i djetinju narav Bogočovjeka. Najveće dijete među nama tada mora biti i najveći svetac.“   (o. J. Kentenich)

NAPOMENA: Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo tekstovima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana.

Ove posve jednostavne, a istodobno duboke riječi o. Kentenicha  daju nam smjer u kojem želimo ići ove korizme. Hodajući putem djeteta Božjeg, po uzoru na Isusa, naše srce postat će slobodno za novi život koji smo krštenjem dobili kao dar: biti dijete Božje.

Biti i sve više postajati dijete pred Bogom divna je istina i utješna stvarnost. Kakve brige dijete ima? Rješive – jer zna da će tata sve učiniti da mu pomogne. Zauzimanjem stava djeteta pred Bogom i naše bi brige trebale postati rješive jer Otac se brine, Majka se brine.

Biti dijete pred Bogom ispunjava nadom našu unutarnju borbu i dariva nam povjerljivu jednostavnost djeteta.

I upravo taj stav djeteta pred Ocem dat će nam novo srce za nov život: moći ćemo s ljubavlju i divljenjem gledati na stvari koje potječu iz ruke božanskog Oca i Stvoritelja. Na taj način živimo kontemplativno usred svijeta i ljubimo svijet.

Korizma je pravo vrijeme u kojem možemo moliti i primati duh sinovstva. To je vrijeme kada možemo sjediniti što je odvojeno, spasiti što je izgubljeno, vratiti na pravi put ono što je skrenulo s puta…

To Otac želi za nas i zato je dao svoga Sina jedinca: da u nama digne što je palo. Mi ne možemo sami usvajati duh predanja i djeteta pred Bogom, ali pomoć nam dolazi od Oca i Sina koji šalju svoj poljubac – Duha Svetoga. Svjetlo Duha Svetoga moli nam i naša Triput Divna Majka, Kraljica i Pobjednica Schönstattska, naša odgojiteljica i saveznica. S punim povjerenjem smijemo računati na nju koja nam želi i moli djetinje otvoreno srce za novi život.

PRIJEDLOG SVAKODNEVNOG DUHOVNOG HODA

Duhovna dimenzija u nama je nevidljiva, duboko mirna i šutljiva, a ipak vrlo moćna. Kako bismo to sve iskusili, potrebno je uzeti vrijeme tišine i sabranosti, po mogućnosti u prvim jutarnjim satima. Da bismo bili duhovni, ne trebamo imati mistična iskustva, nego jednostavno gledati u dno samih sebe uz pomoć svjetla Duha Svetoga.

Stoga će prve naše misli i molbe dana biti upravljene Duhu Svetom. Možemo se poslužiti našom uobičajenom molitvom Duhu Svetom ili ga svojim riječima zamoliti da rasvijetli naš duh da bismo mogli primiti sve što nam Bog želi dati u vremenu sabranosti i tišine.

Nakon molitve Duhu Svetom, pročitat ćemo odlomak Svetog Pisma koji liturgija predlaže za dotični dan, a potom tumačenje odlomka te poticaje o. Kentenicha.

Na kraju dolazi praktična vježba koja se provodi tijekom dana u ponudi jedne ili više odluka, po Vašem izboru.

Da bismo ubrali što je više moguće plodova, dobro je u podne i na večer provjeriti svoju odluku: jesmo li je i kako proveli. Za to nam može poslužiti i preglednik na papiru koji možete sami iscrtati ili dopuniti na računalu.

datum Čista

srijeda

 

15. II.

 

16.II.

 

17.II.

 

18.II.

 

19.II.

 

20.II.

 

21.II

 

podne +/-
večer

NAPOMENA: Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo razmatranjima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana i približimo se Isusu preko naše nebeske Majke Marije, Kraljice i Pobjednice Schönstattske.+++

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.