SCHÖNSTATTSKA PODRUČJA U HRVATSKOJ

SCHÖNSTATTSKA PODRUČJA U HRVATSKOJ

 

Dubrovačka područja

Osnutak Dubrovačke schönstattske obitelji desilo se 1.10.2000.godine na Kliševu (zapadno od grada Dubrovnika). Župnik Don Vjekoslav Šaravanja primio je patra Christopha Horna u svoju župu i zajedno s njime proširio Schönstattski pokret i duhovnost, na početku prije svega kroz Akciju Hodočasničke Gospe. U listopadu 2002.godine bio je prvi sastanak dubrovačkih voditelja. Iste godine smo prvi put održavali dan Hodočasničke Gospe u crkvi Svetog Ignacije u starom Gradu, a isto tako prvi put hodočastili u Schönstatt. 2005. godine prvi put novi su se članovi posvetili Majci Triput Divnoj u Savezu ljubavi.

23.04.2007. godine biskup Želimir Puljić svečano je otvorio obnovljenu Crkvu Svetoga Đurđa, koja nama od tada služi kao Dubrovačko schönstattsko svetište. U listopadu 2012. godine svečano smo okrunili Majku Triput Divnu Kraljicom Dubrovačke schönstattske obitelji.

Danas (2015.) ima u Dubrovačkoj biskupiji oko 160 krugova Hodočasničke Gospe u otprilike 15 župa: Stari Grad, Lapad, Gruž, Brgat, Mandaljena, Mlini, Cavtat, Čilipi, Pridvorje, Stara i Nova Mokošica, Zaton, Orašac, Kliševo, Ston, Osojnik, Rožat.

I u Neumu (BiH) koji pripada uz Dubrovački pokret ima brojnu zajednicu od 15 krugova.

Popis župa: Konavle- (Čilipi, Pridvorje, Poljice, Zvekovica) i Ston- (Broce, Hodilje, Mali Ston, Luka)

U Crkvici svetoga Đurđa (Svetište MTD) slave se redovno svete Mise u 17 sati sa Krunicom, posebno svakog 18. u mjesecu, Slavlje saveza sa sv. Misom, Klanjanje (svaka srijeda od 10 do 17 sati) i moli se krunica svaki dan (u 17 sati). Svakog 7. u mjesecu je Liga majki sa sv. Misom.

Dubrovačka schönstattska obitelj svake godine sudjeluje u procesiji Svetoga Vlaha (3.veljače) i ponudi svima dan Hodočasničke Gospe (druga subota u listopadu).


KAKO  DOĆI DO SVETIŠTA?

Svetište je na samom ulazu u stari dio grada odnosno Pilama.  Na predio grada Pile gdje je Svetište vode svi gradski autobusi, to je ujedno i zadnja stanica i okretište svih gradskih autobusa (5 koraka od ulice u kojoj je Svetište).

Kada dolazite u Dubrovnik i želite vidjeti znamenitosti morate doći na Pile – na Pilama postoji jedan jedini spomenik od stakla Palim braniteljima (svi ostali su kameni). Odmah pored staklenog spomenika četiri, pet koraka iza nalaze se stepenice ulica vidljive na slici 1 i 2.
pile glavni ulaz u stari dio grada i ulica za svetište
Slika 1– Pile- glavni ulaz u stari dio grada i ulica za Svetište
 ulica za svetište
 Slika 2- Ulica koja vodi do Svetišta
Tom ulicom se u smjeru prema moru za jedno 40 metara  dođe do Svetišta… Inače je to crkvica Sv. Đurđa koja je uz blagoslov dubrovačkog Biskupa data na uporabu Schönstattskom pokretu i kao Svetište MTD (slika 3).
svetiste
Slika 3– Svetište Majke Triput Divne u Dubrovniku

UNUTRAŠNJOST SVETIŠTA
Na prvoj slici se vidi velika slika oltara Sv. Đurđa (na konju pobjeđuje zlo).
Lijevo do oltara slika je MTD sa 7 simbola Duha Svetoga (slika 1).
Naša MTD na velikoj slici spustila se podno oltara da nam bude bliža (slika 2). Spustila se među nas da nam pokaže svoju poniznost i ljubav.
Desno na zidu slika je Majke Triput Divne sa krunom na glavi, koju je okrunjena za Dubrovačku Kraljicu (slika 3).
MTD - Sv. Đurđa           MTD
slika 1                                                           slika 2
  MTD Kraljica
   slika 3
Glavna voditeljica je Tereza Buholov                                                                     (Gromača, župa Kliševo, 20235 Zaton Veliki, Tel: 020/ 88 11 61  Mobilni: 098/ 975 46 59).

Asistentica je Ana Storelli – dostupna  na ovim brojevima: 020/453-181  ili  mob. 092 512 7270, a preko interneta: Mail:  ana.fox59@gmail.com

Javite se!

Aktualna ponuda: Subota, 10.10.2015. od 10 do 16 sati: Dan Hodočasničke Gospe u crkvi Svetog Ignacije (Stari Grad). Donesite slike Hodočasničke Gospe na blagoslov !

Srbija – područje Srijema

Na području Srijema i Srbije, djeluje Schönstattska zajednica – Liga majki (žena).

Ukupan broj krugova je 24, s oko 230 članova. Liga majki aktivno djeluje u Srijemskoj Mitrovici i Beški, od 2005. godine. Susreti se održavaju redovito svakog mjeseca, uz priložene tekstove sestre Mariane. Nastojimo živjeti i djelovati po uzoru naše Majke Triput Divne, biti živa pokaznica. Na našim prostorima, populacija, tj. naše članice su starije dobi pa je komunikacija po župama malo otežana, moramo brošure slati postom. Uglavnom sa svim zajednicama je uspostavljen kontakt, za sada je sve u redu, pa naša Majka Triput Divna. se pobrinula za to. Hvala Majko! Veliki pozdrav, blagoslov naše Nebeske Majke cijeloj Schönstattskoj obitelji iz Srijemske Mitrovice.

Zajednica je okupljena oko župe sv. Dimitrja, đakona i mučenika, župnik i dekan Eduard Španović u Srijemskoj Mitrovici, zatim Kapela Sv. Roka na katoličkom groblju u  Srijemskoj Mitrovici, kapela Žalosne Gospe Mitrovačke,  Kalvarija – Srijemska Mitrovica te Samostan milosrdnih sestara Svetog Križa, djelovanje sestara preko 90. god.  26. 10. 2008. godine u Srijemskoj Mitrovici manjoj Bazilici sv. Dimitrija, ponovna je uspostava drevne Srijemske Biskupije, pod vodstvom Dijecezanskog Biskupa, Đure Gašparovića.

U Rumi, u župi Uzvišenja  sv. Križa, zahvaljujući velikom trudu i zalaganju sestre Hedvige i uz podršku pokojnog mons. Boška Radijelovića, preko 30.god. sestra je uspijela proširiti djelovanje Schönstattske obitelji na prostore Srijema i dijelom Srbije. 1988. obitelj Bando sklapa savez ljubavi MTD u Schönstattu, a 1989. obitelj Herak gradu Igelstatu. Od 2002 god. u župi sv. Dimitrija, počinje aktivno djelovanje Gospe Hodočasnice do danas.

Voditeljica Lige majki je Marija Kujundžija.

Kontaktirati je možete na:

Adresa: ul. Laze Harambase br. 9 Sremska Mitrovica, Srbija
Mobitel:  + 381 (0) 61 2744117
E-mail: marija040k@gmail.com

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.