Duhovne vježbe za žene i majke u Maloj Subotici

Duhovne vježbe za žene i majke u Maloj Subotici

 

Draga Schönstattska obitelji!

Evo, ja sam dobila zadatak da podnesem izvješće s duhovnih vježbi koje su održane u Svetištu Kraljica srca u Maloj Subotici. Duhovne vježbe su održane 17.09. i 18.09. 2022. i u vježbama je sudjelovalo 45 žena i majki, a nit vodilja je bila „PER ASPERAM AD ASTRA“ („Preko trnja do zvijezda“). Ja sam imala mogućnost sudjelovati u nedjelju, 18.09., kad smo ujedno slavili i Dan saveza.

Mislim da bismo duhovne vježbe mogle nazvati ljubavnim pismom Triput divne Majke upućeno svima nama. Majčica nas je dočekala u predivno nedjeljno jutro suncem obasjano. Nakon trodnevne kiše naš duh kao da je oživio i sada je spreman za Božju riječ. Mir, tišina i šutnja. Iako nas je 18, u svakoj osobi vidim samo Mariju koja je spremna reći svoje DA – DA Oče neka bude tvoja volja!

Prvo predavanje je bilo o životu oca Kentenicha. Njegove poruke su i danas tako aktualne, a jednostavne: povjerenje, djetinji stav i volja Očeva. Mi ljudi ne volimo patnju i uvijek težimo lagodnom životu, ali kako tema ovih duhovnih vježbi kaže ići nam je preko trnja do zvijezda. Nebo je cilj. Izdvojit ću samo neke poruke koje ne mogu ne spomenuti, poput ovih: „Majčino dijete nikada neće propasti“, „Biti u Božjoj snazi znači imati povjerenje u Savez ljubavi“, „Majka Božja će se u potpunosti pobrinuti i pobijediti“.

U svojim najtežim trenucima zatočeništva, o. Kentenich je  druge je tješio: „Nije važno gdje se nalaziš, bitno je da u tvom srcu ima svjetla i topline.“

Otac nebeski drži kormilo i vodi naš put makar često nismo svjesni kamo to vodi.

Drugo predavanje je bilo o svršetku svijeta. Nitko ne zna ni dana ni časa. Znakovi postoje:

  • Ekonomski: prirodne katastrofe i ratovi
  • Moralni: pomanjkanje ljubavi
  • Socijalni: iskorištavanje, nema istine i svi bi trebali biti isti

Bitno je živjeti svetost svakodnevice, živjeti kao da ćeš zauvijek trajati, a biti spreman kao da ćeš sutra umrijeti. Da bi bili sretni, za nas je najvažnije da kao djeca Božja živimo poslanje iz saveza ljubavi, neka bude volja Očeva.

Treće predavanje je put ka sreći: da težimo svetosti i punimo milosni kapital. Otac i Majka su odgovorni za plodnost našeg života, da vršimo svoje poslanje. Jako je važno uvije imati svijest da smo ljubljena djeca Božja. Isus se ponizio da bi ispunio Očevu volju i ponio grijehe cijeloga svijeta. Otac je dva puta govori da je Isus njegov ljubljeni Sin i time obznanjuje Isusov identitet. Naš ideal je ujedinit se s Isusom da on živi u nama. Moramo ga promatrati da bi smo ga mogli oponašati. U njegovom srcu gorjela je ljubav za Oca, bio je dijete do srži. Imao je samo jednu čežnju: obradovati svoga Oca i vršiti volju njegovu. Ako želimo nalikovati Kristu, moramo ga slijediti iznutra. Ne biti razmaženi, već biti na službu Ocu i biti njegovo oruđe ne obazirući se na ljude. Pošto smo djeca Božja imamo snagu nositi svoj križ. Svaki dan nam pokazuje da smo njegova ljubljena djeca i trebali bismo se tako osjećati. Nekad je i patnja izraz ljubavi i ne treba se usredotočiti samo na patnju kao trpljenje. Dobro je promišljati: imali moj život križni put i na kojoj se postaji sada nalazim?

Nakon predavanja i ručka dolazi vrhunac dana: sveta misa. Tu smo se još jedanput okrijepili na Božjoj riječi i svetoj Euharistiji. Nakon svete mise imali smo Slavlje saveza s euharistijskim klanjanjem. Bio je to jedan nezaboravan dan ispunjen radošću i Božjom prisutnošću. U ime svih želim zahvalit sestri Mariani i svima koji su uložili svoj trud za vrijeme našeg boravka u Svetištu.

I na kraju još jedna misao oca Kentenicha:

„Neka urla oluja i bijesni vjetar, neka grmi oganj munje, ja razmišljam kao dijete kormilara broda: Otac i Majka su za kormilom.“

Ljiljana Vurbić