Život oko Svetišta – studensko Slavlje saveza u Maloj Subotici

Život oko Svetišta – studensko Slavlje saveza u Maloj Subotici

 

Dana 18.11.2019. proslavili smo Slavlje saveza sa našim lokalnim članovima i vlč. Josipom Đurinom iz Varaždina.

U nadahnutoj propovijedi čuli smo puno poticajnih i ohrabrujućih riječi. U prvom čitanju, slušali smo kako se narod okrenuo od svoga Stvoritelja, sklapajući krive saveze. U evanđelju smo slušali kako je Isus krenuo u Jerihon, i slijepac koji je tamo sjedio i prosio, kada je čuo da dolazi Isus viknuo je Isusu „Sine Davidov, smiluj mi se!“. Vlč. Josip povezao je i prvo čitanje i evanđelje sa našim Savezom ljubavi. Naime, u prvom čitanju slušali smo i krivim savezima, a to se događa i danas. Mnogi danas „sklapaju“ savez sa krivim stvarima, to mogu biti neke materijalne stvari, idolopoklonstvo, možda čak i kriva navezanost sa ljudima. I onda u evanđelju slijepac „otkriva“ TKO mu dolazi u susret! Mi smo svi ponekad „slijepci“. Slijepi smo za Božje stvari, slijepi smo za Božju ljubav, slijepi smo za potrebe drugih… Savez ljubavi sa Marijom pomaže nam da naučimo i da nastavljamo kroz život učiti sklapati savez sa onime što je na spas naših duša, da učimo donositi drugima Božju ljubav. U Savezu ljubavi sa Marijom smijemo uvijek „viknuti“ Isuse: Sine Davidov, smiluj mi se – bili „slijepi“ ili ne… Savez ljubavi s Marijom je Božji alat koji nas mijenja, koji nas preobražava, koji u nama zapali onaj Isusov sjaj i njegovo svjetlo koje možemo i trebamo donositi ovome svijetu!

Nakon doista nadahnute svete Mise, nastavili smo sa našim Slavljem saveza. Prisjetili smo se dana Svih Svetih, svetkovinu koja nas podsjeća da svoj pogled usmjerimo prema prostorima za koja je stvorena svaka duša. Kroz ovo Slavlje saveza posvjestili smo si iznova kako su naša srca slaba, siromašna i da na tom putu svetosti ne možemo hodati sami, nego uz pomoć Kraljice našeg srca. Uz Slavlje saveza imali smo i Euharistijsko klanjanje gdje smo molili Isusa i za nova redovnička zvanja, gdje smo molili Isusa da nam pomogne da živimo hrabrije i radosnije, molili smo i za sve naše potrebe, za cijelu HŠO.

Nakon Slavlja saveza nastavili smo naše druženje u Hodočasničkom domu. Hvala vlč. Josipu za sve poticajne riječi.

Kako su počeli hladniji dani, nekako se sve više i više želimo staviti pod okrilje naše Majke Triput Divne. Tamo kod nje uvijek isijava posebna toplina. Kod nje, uvijek nalazimo Svjetlo! I molimo nju, da iz ovog Svetišta preko nas ona širi toplinu i svjetlo u naš svijet, među naše bližnje!

Ivana Mikac Dodlek