Živjeti pun nade

Živjeti pun nade

 

Ovaj duhovni poticaj kao i sve ostale duhovne poticaje možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici u rubrici U školi oca Kentenicha, kliknite OVDJE.


U školi oca Kentenich …

učimo i poučavamo.

Živjeti pun nade

Vrpca koja nas povezuje s Bogom.

„Sveti Bernard je jednom upotrijebio lijepu sliku. Govori tu o nadi. Gledana s Božje strane, kaže on: nada je vrpca, koju dragi Bog spušta dolje, da bi se vezao uz nas. Vrpca. Vrpca, koja se – gledano s Božje strane – nikada ne prekida niti raskida. Mi se samo moramo tako reći zavezati za tu vrpcu, da bismo tako mogli biti uvučeni u dragoga Boga. Riječ je o trostrukoj vrpci: to je milosrđe Božje, to je njegova svemoć i njegova vjernost…

Usidreni u njegovu srcu.

Pavao je za to stvorio drugi izraz koji više polazeći od čovjeka obilježava krepost nade, povjerenja. Nada je, kaže on, jako, neraskidivo sidro. Sidro! Ako sada u naravnom redu promatramo tu sliku, tada znamo: ako se brod ljulja na debelom moru ili u blizini obale u oluji: tada se bacaju sidra ili na kopno ili na dno mora.

Sveti Augustin na svoj lijep način dodaje –  velika je razlika između sidra u običnom životu i sidra nade: u običnom životu se sidro baca u dubinu; u nadi sidro se uranja u Boga, u srce Božje. I to sidro ili sidrište je nepokolebljivo, apsolutno mirno… Kako je s mojom nadom? Kako stoji s mojim povjerenjem? Ljulja li se, je li klimavo? Je li apsolutno sigurno? …

Marija nam daruje svoje povjerenje.

Kako stoji s mojim nadanjem i povjerenjem? Sklopili smo naime Savez ljubavi s dragom Majkom Božjom i želimo ga uvijek iznova obnavljati. Tada znamo: Savez ljubavi znači razmjenu međusobnih dobara. A koje dobro očekujemo od drage Majke Božje? To je veliko dobro njezina svetoga povjerenja. Koje neka u nama ojača nadu! Moli za nas, o, sveta Bogorodice, da postanemo dostojni Kristovih obećanja! Koje je to obećanje? Vječni Bog želi nas privući k sebi, želi nas spasiti, želi nas neraskidivo opet povezati i ujediniti sa sobom.“

J. Kentenich, 22.12.1963, Milwaukee

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.