Želim privući mladenačka srca k sebi

Želim privući mladenačka srca k sebi

 

Želim privući mladenačka srca k sebi! Ta, ona to želi. Koja srca? Srca onih, koji joj se nude, ali i srca onih, koji bivaju dovedeni u njezinu blizinu po onima koji se daju oblikovati od Majke Božje. Ona želi mladenačka srca privući k sebi!

U školi oca Kentenicha …

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

 Želim privući mladenačka srca k sebi

Majka Božja je s nama sklopila savez ljubavi. Ona ga je sklopila s nama. Ne smijemo reći: Mi smo prvo sklopili savez s njom.

Ta, Spasitelj je jednom sam objašnjavao sve one velike događaje, koje od Boga silaze k ljudima: „Niste vi odabrali mene, nego sam ja odabrao vas, kako biste pošli i donijeli plodove…“ (Iv 15,16). Dakle, kada govorimo o savezu ljubavi drage Majke Božje i nas, između neba i zemlje, što je u Schönstattu postala stvarnost, tada prvo moramo ustvrditi: na prvom mjestu onostrano, a tek na drugom mjestu ovostrano. Potom moramo, ako želimo govoriti pravo, ispravno, iskreno, čestito, prije svega ustvrditi: Majka Božja je prvo sklopila savez s nama …

A mi, što mi činimo po snazi saveza ljubavi? Stavljamo se na raspolaganje, spremni smo i voljni dopustiti da nas draga Majka Božja odgoji kao korisno oruđe u svojoj ruci, kako bi po nama i u povezanosti sa svetištem iznova utisnula i otisnula Spasiteljevo lice današnjem svijetu koji bježi od Krista i Boga, radi Očeve proslave…

Mi, mala stvorenja, bespomoćna, malobrojna, sada ovako trebamo preuzeti poslanje Majke Božje… Čujmo to, pustimo neka još jednom djeluje na nas kada otvorimo prvu Povelju utemeljenja: Ona od nas zahtijeva da djelima dokažemo kako ozbiljno shvaćamo taj originalni savez ljubavi s njom. Dokažite mi djelima da ozbiljno shvaćate taj savez! A ako ga shvaćamo ozbiljno, dakle u tome ne vidimo tek fraze, ne samo nešto prividno, nego to ozbiljno shvaćamo, prihvaćamo posljedice koje proizlaze iz saveza ljubavi, tada ona obećava: „Tada ću odavde“ – dakle iz ovog svetišta i iz njenih svetišta, jer sva naša filijalna svetišta su multiplikacije prasvetišta – „privlačiti mladenačka srca k sebi, odgajati ih u korisna oruđa u svojoj ruci.“ U korisna oruđa! Korisna i trebaju biti! Ona ta oruđa želi koristiti kako bi novom i najnovijem vremenu iznova utisnula Kristovo lice radi Očeve proslave.

Što to znači: Želim k sebi privući mladenačka srca? Ne moraju ona biti fizički mlada. Mladenačka srca su ona, koja su još sposobna rasplamsati se za ideale! Mladenačka srca! Da, kako ona izgledaju? Ako dopustimo da na nas intenzivnije djeluje pobjednička slika drage Majke Božje prikazana u Apokalipsi, tada ćemo otprilike znati i kako izgleda to mladenačko srce, mladenački čovjek o kojem je ovdje riječ. Ta, ondje pred nama stoji Majka Božja kao velika Žena Sunca, kao velika Žena Zvijezda i naposlijetku kao velika Pobjednica.

Žena Sunca! Što to znači? Ona je okružena Suncem! Krist, Sunce duhova, živi u njenom srcu. Ona je Bogočovjeka nosila u srcu. Mladenačke ljude okružene Suncem! Djecu Sunca! Što to sve znači? Danas bismo zasigurno jednostavno ovako rekli: to su ljudi, koji svetište srca nose u svojoj nutrini i to svetište srca brižljivo njeguju.

Žena zvijezda! Što to znači? Uvijek se ravna prema zvijezdama, uvijek prema posljednjem, najvišem idealu, životnom idealu.

Mjesec pod nogama!  Neovisna o svim promjenama strujanja ovdje na Zemlji. Neovisna prije svega o pretjeranoj navezanosti na sve materijalno.

Želim privući mladenačka srca k sebi! Ta, ona to želi. Koja srca? Srca onih, koji joj se nude, ali i srca onih, koji bivaju dovedeni u njezinu blizinu po onima koji se daju oblikovati od Majke Božje. Ona želi mladenačka srca privući k sebi! Ah, tȁ to je postala njezina zadaća, to je Spasiteljeva oporuka; a na našem jeziku to je stalni savez ljubavi! „Gle, eno ti majke, gle, eno ti Sina!“ To je konstituiranje saveza ljubavi ,zar ne?  To je ona velika zadaća, po kojoj Majka Božja treba na Zemlji sklopiti savez ljubavi sa svom božjom djecom na Zemlji.

Pater Josef Kentenich, 1. svibnja1966. u: „Nama rečeno“, Bd. 1, S. 65f.; S. 73ff.

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, podcrtati.
3. Pročitati naglas podcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.