Vezanost za Svetište kao milosno mjesto

Vezanost za Svetište kao milosno mjesto

 

U školi oca Kentenicha

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

13.5.1952.

 

Vezanost za Svetište kao milosno mjesto

Kao što se od samog početka u obitelji bogato živi stav koji godinama potvrđuje da je Savez ljubavi s Majkom Božjom izraz, sredstvo i značajna sigurnost za savez s Bogom, tako je na isti način posvjedočeno da će se njegovo značenje i plodnost pojačati ako se, vjerujući na djetinji način, povežemo s našim Svetištem ili barem s njime budemo u duhovnoj vezi.

Isto sunce svijetli posvuda, ali na određenim mjestima njegove zrake zrače posebno dobroćudno djelovanje. Misli se otprilike na toplice. Slično se događa s Majkom Božjom. Na pravi ljudsko-majčinski način ona traži blizinu zemlje; ona si tamo odabire svoja omiljena mjesta kao što se u vlastitoj kući rezervira dobra soba u kojoj se razgovara o povjerljivim stvarima i u kojoj se proslavljaju svečanosti. Na određenim mjestima, njih se naziva milosna mjesta per eminentiam ili zbog slijevanja puka hodočasnička mjesta, Ona očituje na izvanredan način, dodjelom originalnih, osobitih milosti, svoju moć, mudrost i dobrotu. Izbor mjesta i osobitost snage djelovanja Ona određuje sama. Pri tome je mjerodavan Božji plan, njezina slobodna volja i dobrobit ljudi. Njezina je stvar gdje i kako i pod kojim će se uvjetima očitovati Ona i njezina plemenitost kao simbol za Božju veličinu.

Pritom se prisjećamo kako je bilo od Boga zavisno i hoće li on u svrhu Naamanova ozdravljenja podariti vodama Jordana ili drugim, bolje vrednovanim rijekama, moć ozdravljenja. Nadalje, On je bio taj koji je povezao Samsonovu nepobjedivu snagu s rastom njegove kose. Slično se ponaša i u našem slučaju. Povelja osnutka i dugogodišnje iskustvo pokazuju da Mater Ter Admirabilis (Triput Divna Majka) u svojim Svetištima dijeli, u osobito bogatoj i djelotvornoj mjeri, milosti Saveza. Povelja formalno uključuje ohrabrenje i poziv na sklapanje Saveza na tim svetim mjestima. Koliko je plodno postalo upuštanje u takav poziv pokazuje – kao što dokazuje kasnije objašnjena činjenica – čitava povijest obitelji, napose život i djelovanje pojedinih veličina, ali na prvom mjestu naš Josef Engling. (…)

Uvijek iznova bili su vodeći muškarci začuđeni schönstattskim izvanrednim uspjehom u kratkom vremenu. Oni su tražili zadovoljavajuće objašnjenje za njegovu tajanstvenu privlačnu i djelotvornu snagu u najširim krugovima u tuzemstvu i u inozemstvu. Dano je mnogo dogovora. Oni su svi prolazili mimo istine i otkrili su samo dijelove objektivne stvarnosti.

Zadnje objašnjenje nalazi se u spomenutom dvojnom elementu: u Savezu ljubavi s Triput Divnom Majkom, Kraljicom i Pobjednicom Schönstattskom i u činjenici da se prema Božjem planu i želji na mjestu njezina osobitog djelovanja sklapa Savez ljubavi u njezinu Svetištu. Tu se vidi uzrok kako pronaći ljubav s nebrojenim mnogim ljudima koji su povezani s tim neznatnim komadićem zemlje koji ga u ganuću nazivaju zemljom schönstattskom, svojom domovinom gdje kušaju duboke duševne doživljaje i čuda pretvorbe o kojima mogu kličući pjevati i reći:

„Čudesna mi ta je zemlja poznata,
u taborskom sjaju sunčan zavičaj,
Triput Divne Majke divan to je kraj.
Sred ljubljene djece Mati stoluje,
daruje nas, snaži, nježno miluje;
veličajnost njena, sjajna, očita,
bez kraja i konca, sveđ uzorita!
To zavičaj moj je, zemlja schönstattska!“

iz J. Kentenich, Brief an Joseph Schmitz (Pismo Josephu Schmitzu), Santiago 13.5.1952.,
u: Pater Joseph Kentenich, Das Lebensgeheimnis Schönstatts. I. Teil: Geist und Form, (Otac Joseph Kentenich, Životna schönstattska tajna, I. dio: Duh i oblik)
Vallendar-Schönstatt 1971., str. 100.-102.

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, potcrtati.
3. Pročitati naglas potcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja /Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.