SVEČANOST JUBILEJA U SVETIŠTU IVANOVCI – 18. listopada 2020.

SVEČANOST JUBILEJA U SVETIŠTU IVANOVCI – 18. listopada 2020.

 

18. listopada je dan kada cijela schönstattska obitelj širom svijeta slavi osnutak postojanja. Pater Christoph je u Svetištu u Ivanovcima slavio sv. Misu u koncelebraciji s vlč. Ćorlukom. Slavilii smo zajedno s našim patrom Christophom njegov srebrni svećenički jubilej.


Dan osnutka i slavlje jubileja

Nedjelja je, 18. listopada, dan kada cijela schönstattska obitelj širom svijeta slavi osnutak postojanja. Sjećamo se dana kada je o. Kentenich s nekoliko mladića sklopio Savez ljubavi s Majkom Božjom u Schönstattu, u maloj kapelici koja je nakon 106 godina postala izvorom velikog mjesta milosti. U Svetištu u Ivanovcima trajale su pripreme za taj dan uobičajenom trodnevnicom, a sama nedjelja bila je završnica proslave. Pater Christoph je slavio sv. Misu u koncelebraciji s vlč. Ćorlukom. Ta nedjelja bila je i Misijska nedjelja, nedjelja kada se ujutro u 9 sati molilo i u akciji „Milion djece moli za mir“, slavio se i sv. Luka evanđelist, a slavili smo zajedno s našim patrom Christophom i njegov srebrni svećenički jubilej. U svojoj homiliji pater je imao jednu jako lijepu istinitu priču koja se dogodila u Buenos Airesu u Argentini 1996. U jednoj trgovačkoj četvrti župniku Alejandru Pezet rekli su da jedna hostija leži ostavljena i prljava nedaleko jednog svjećnjaka. Župnik ju je uzeo i stavio u čašu i pohranio u svetohranište. Nakon nekoliko dana ona je promijenila oblik i pretvorila se u mišićno tkivo. O tome je bio obaviješten i kardinal Jorge Bergoglio (sadašnji sv. Otac Franjo). Tkivo su poslali na znanstveno istraživanje gdje je dokazano da pripada dijelu srčanog mišića, bio je dio živog srca koje je bilo pod velikim stresom i jako, jako je patilo.

To nam govori da je Isus živ u svakoj bijeloj maloj hostiji. Primamo Boga koji nam govori da ima jedno veliko srce za nas. To je srce jako patilo i umrlo da bi mi mogli živjeti. Bog koji se ponizio i postao čovjekom, na križu je patio za sve nas.

Kraljica se proslavi kroz trpljenje

Naš pater Christoph je također jako patio na početku svog svećeničkog života, imao je tada jedan veliki problem koji je bio povezan s njegovim zdravljem. Bila je to velika kušnja koju je doživio na početku svog odgovora Bogu da želi ići Njegovim putem. Tražio je godinu dana da bude oslobođen svih tadašnjih obaveza. Bila je to njegova velika borba koju samo on poznaje. Ali, vjerovao je u Božju providnost i sve one koji su molili za njega. Sestra Hedviga je tih godina već bila u Rumi i zajedno s pokojnim mons. Šešom govorila je našim schönstattskim članovima da mole za jednog patra koji je u velikoj potrebi. „On jako treba naše molitve i neka se proslavi naša Kraljica kroz njegovo trpljenje …“ I proslavila se! Nitko od njih nije znao da mole za patra Christopha jer ga tada nisu niti poznavali. Već 1997. on dolazi u Hrvatsku.

Vrijednost kaleža

Svoj mladomisnički kalež pater je poklonio Svetištu u Ivanovcima. Nastavio je u svojoj homiliji govoriti o vrijednosti kaleža. Pod svakom sv. Misom u kalež trebamo staviti sve naše radosti, patnje, molbe, zahvale… gdje svoju patnju i sudbinu povezujemo s Isusovom sudbinom. Isus će to preobraziti u puno obilja i plodova. Svaka sv. Misa je susret sa živim Isusom. I naše Svetište u Ivanovcima ima oblik kaleža. Povezao je i ono o čemu je govorio u pripravi kroz tri dana za ovo slavlje: o Savezu ljubavi s našom Majkom i Kraljicom i svakodnevne doprinose milosnom blagu. Taj je kapital, čija je glavnica Kristova žrtva na križu,  jako važan jer samo preko njega naša Majka može razdijeliti blaga milosti svima koji dolaze u svetište. Na kraju svakoga dana Njoj predajemo sve doživljeno u milosni kapital, a posebno naš trud oko samoodgoja.

Čestitke za 25 godina svećeništva

Na kraju sv. Mise, vlč. Ćorluka je čestitao 25 godina svećeništa našem patru, kao i još puno godina vođenih Duhom Svetim kroz cijeli njegov život. Čestitke su bile i od svih suradnika Svetišta i u ime svih nas okupljeni u zajedništvu kod Svetišta u Ivanovcima. Molitvena zajednica, koja duhovno bdije u našim Svetištima, također je čestitala ovaj veliki jubilej, kao i liga žena i majki.

Molitve za proglašenje blaženim o. Kentenicha

U Slavlju saveza zahvalili smo našoj Majci za tolike milosti. Naša Svetišta mjesta su ujedinjenja naših srdaca, pred Trojedinim Bogom, i kao Hrvatska Schönstattska obitelj radujemo se što je imamo. Molili smo našu Majku da ubrza postupak za proglašenje blaženim o. Kentenicha, da se dogode čuda potrebna za priglašenje o. Kentenicha blaženim. Isusu smo zahvali za prisutnost u Presvetom Oltarskom Sakramentu, molili da nam umnoži vjeru, da osnaži i utješi sve koji su zbog ove koronakrize usamljeni, bolesni i nemoćni, da nas nauči nas živjeti naše geslo:        Cor unum in patre.

Na kraju euharistijskog jubilarnog slavlja p. Christoph je podijelio svakome tko je želio svoj “mladomisnički” blagoslov. Hvala mu na tome!

Uz pjesmu smo našoj Kraljici spalili listiće milosnog kapitala, zahvalili na ovom divnom, radosnom danu. Kratko smo se još zadržali, pozdravili i ispunjeni svime doživljenim kroz ove dane krenuli u svoju svakodnevicu. Do nekog novog susreta…

Mira Erceg

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.