Srce puno milosrđa

Srce puno milosrđa

 

Ako želim postići taj visoki stupanj uslužnosti, sestrinske ljubavi, moram početi odozdo, odozdo se uspinjati gore. Čini svoja prva djela sestrinske ljubavi! To su ponajprije djela nutarnje ljubavi prema bližnjemu ili sestrinske ljubavi. „Zaodjenite se, dakle, – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost“ (Kol 3,12).


U školi oca Kentenicha …

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

Srce puno milosrđa

Sada ću pokušati razjasniti Vam nekoliko mjesta iz Svetosti u svakodnevici, da bih Vas potaknuo da te misli još jednom za sebe opet pročitate: navodim Vam stranice: 294, 295, 296. Tu je nekoliko mjesta koje molim da promatrate u velikom sklopu, uzajamnoj povezanosti. Riječ je o stupnju ljubavi. Misli se u trećem dijelu Svetosti u svakodnevici uvijek na ljubav prema bližnjemu, naravno na ljubav prema bližnjemu koja proistječe iz ljubavi prema Bogu, predanost u obliku uslužnosti. Sve što jesam i što imam darujem bližnjemu, svojim susestrama. Jesam li ja zdrava, sporedna je stvar, ako su samo druge zdrave. Imam li lijep kutak gdje mogu spavati, to je svejedno. Morate to konkretno vidjeti kako stvari izgledaju. To je uslužnost, ili kao stav ili, ako hoćete, kao obećanje. Ako želim postići taj visoki stupanj uslužnosti, sestrinske ljubavi, moram početi odozdo, odozdo se uspinjati gore. Čini svoja prva djela sestrinske ljubavi! Koja su to? To su ponajprije djela nutarnje ljubavi prema bližnjemu ili sestrinske ljubavi. Misli koje Vam ovdje želim iznijeti, povezat ću s riječju svetoga Pavla, koje ćete naći na stranici 296 u Svetosti u svakodnevici.

„Zaodjenite se, dakle, – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost“ (Kol 3,12).

Što želi apostol, što trebamo činiti? Iznutra biti uzajamno dobrohotni, iznutra jedna drugoj darovati srce. To je nešto lijepo. Srdačno milosrđe, milosrđe puno srdačnosti trebamo darovati  jedne drugima.

Tko je filozofski nastrojen, može mu se ovdje reći: Pascal izjavljuje – i nije u krivu – srž, jezgra osobnosti je srce (…). Tko ima naše srce, ima čitavu  našu osobnost. U srcu odjekuje naša osobnost, ne samo u razumu. Što želi apostol? Srce puno milosrđa trebamo darovati jedne drugima. Što je to? To je nutarnja dobrohotnost. Čini nutarnje sestrinske ljubavi. To je prije ovako okarakterizirano: „Tko se želi uzdići do tako visoka stupnja, mora se najprije i istodobno truditi oko običnih nutarnjih i vanjskih čina ljubavi.

„ U nutarnja djela pripada duboko cijeniti/poštovati bližnjega, jer je on naravna i nadnaravna slika Božja i Bog ga ljubi; nadalje ljubav nutarnje radosti u odnosu prema drugima (Wohlgefallen) i dobrohotnosti (Wohlwollen)“ (Werktagsheiligkeit/Svetost u svakodnevici, str. 295 sl.).

U obrazloženje toga neću pobliže ulaziti. To treba biti samo poticaj, da se time više pozabavite, s ljubavlju nutarnjega cijenjenja/poštovanja, nutarnje radosti u odnosu prema drugima i nutarnje dobrohotnosti. I na te nutarnje čine  ljubavi prema bližnjemu se misli, kada apostol kaže: „Zaodjenite se, dakle, – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost“ (Kol 3,12).

Iz: J. Kentenich, Vortrag für Schönstätter Marienschwestern, Schönstatt 15. März 1940.
U: Peter Wolf (Hrsg.), Unter den Augen des barmherzigen Vaters. Ausgewählte Texte von Pater Kentenich zur Barmherzigkeit, str. 167-168, Schönstatt-Verlag,

KORACI

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, podcrtati.
3. Pročitati naglas podcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.