Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – 3. korizmeni tjedan

Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe – 3. korizmeni tjedan

 

Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo tekstovima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana.

 • Tekstove i razmatranja za dane poslije Pepelnice možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 1. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 2. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 4. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 5. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za Dane Velikog tjedna možete pogledati ovdje.

III. KORIZMENI TJEDAN
Subota, 10.03.2018.

Samo iskreno srce može stupiti u dijalog s Gospodinom. Naša istina, kakva god bila, polazište je za našu promjenu u molitvi.

Molitva Duhu Svetom

O Bože, stvorio si nas po dahu svoga Duha; otkupio si nas po dahu svoga Duha; posvećuješ nas u svojoj Crkvi po dahu svoga Duha! Na krstu si od nas učinio novo stvorenje dahom svoga Duha, u potvrdi si usadio u naša srca dah svoga Duha! Daj nam da budemo ljudi istog daha, da naše tijelo i naša krv, da naš život, naše djelovanje i naša trpljenja budu neprestano nadahnjivani dahom tvoga Duha, ne zbog nas, nego zbog spasenja svijeta! (Izvor: web)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Lk 18, 9-14

U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu.

»Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ‘Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili — kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’

A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ‘Bože, milostiv budi meni grešniku!’

Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

Komentar

Mi se kršćani, kao molitelji, možemo pronaći čas u cariniku, čas u farizeju. Ukoliko imamo poteškoća s ohološću, pustimo Duhu Svetom da nas mijenja. U tišini srca pokazat će nam u kojim smo situacijama superiorni nad drugima. Sjetit će nas na Božju veličinu i moć te nas nježno postaviti na naše mjesto. Kao pomoć nudi nam se i riječ sv. Petra: „…svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.“ (1 Pt 5,5)

Ako smo skloni osjećaju manje vrijednosti poput carinika, također trebamo pogledati istini u oči. Duh Sveti će nam u tišini srca progovoriti da naša vrijednost proizlazi iz postojane Božje ljubavi prema nama, ne iz toga što drugi misle ili govore o nama. Ta svijest nam omogućuje koristiti jedinstvene darove koje nam je Bog dao. Tako možemo s lakoćom učiniti sve na što nas Bog poziva jer naša snaga dolazi od Krista (usp. Fil 4,13). Kao kršćani trebali bismo si postaviti cilj da ćemo živjeti u ravnoteži između pretjeranog ponosa i omalovažavanja samih sebe. Trebali bismo izboriti u sebi slobodu djece Božje, biti ovisni o njemu i njegovom mišljenju o nama poput djeteta. Umanjujemo li svoj ego, u nama će rasti Krist.

Poticaji o. Kentenicha:

„Nećemo najprije težiti za novcem i zemaljskim dobrima ili za tim da postanemo glasoviti znanstvenici, nego velika djeca Božja.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Promotrit ću danas u kojim se situacijama osjećam boljim kršćaninom od drugih i zašto. Molit ću svjetlo Duha Svetoga da mi pokaže kako mogu postati „ovisan/na“ o Ocu nebeskom i kako mi njegovi interesi mogu postati važniji od mojih.
 • Razmislit ću kako ću danas dati više prostora Kristu da raste u meni. Koje će mi vježbe u tome pomoći? Mogu jednostavno zamisliti prije svoga djelovanja da Krist želi u meni učiniti nešto za druge.
 • Muči li me osjećaj manje vrijednosti ili patim zbog loše slike o sebi, 5 minuta ću provesti u Božjoj prisutnosti promatrajući ga kako me s ljubavlju gleda. Ponavljat ću tijekom dana rečenicu sv. Pisma: „Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.“ (Jr 31, 3)
 • Danas ću u molitvi iznijeti Ocu nebeskom svoje raspoloženje i svoju istinu. Molit ću samo svojim riječima.

„Djetinje biće je naravna potreba. Djetinje biće je — čak i više od toga — na osobiti način dar duha, odnosno, dar Duha Svetoga.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem. Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine, sve vraćam; sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen! (sv. Ignacije Loyola)

III. KORIZMENI TJEDAN
Petak, 09.03.2018.

Dvije zapovijedi ljubavi temelj su vjerničkoga života. Sjetimo li ih se češće, moći ćemo sve više postajati ljudima ljubavi.

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, božanski cjelove Oca i Sina, izvore nebeskih milosti, nebeski prijatelju duša, zazivam te i tražim. Napuni me svetim mislima da mogu činiti djela ljubavi. Neka me tvoja ljubav potpuno prožme! Dođi k meni sa svojim darovima. Amen.

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Mk 12, 28b-34

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«

Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Komentar

Svjetski poznati teolog Henri Nouwen radio je s hendikepiranim ljudima u zajednici „Arka“ koju je osnovao Jean Vanier. Pisao je i promišljao o ovim dvjema vrstama ljubavi koje Isus spominje. Prema njegovom iskustvu i promišljanju, ljubav prema čovjeku odsjev je ljubavi koja dolazi od Boga. Božja ljubav nema sjena. Ne postavlja uvjete i ne moramo se bojati da će nas iznevjeriti. Otac nas toliko ljubi da si je postavio visoka mjerila, visoka poput neba.

Današnji odlomak Evanđelja predočuje nam da su i mjerila čovjeka prema čovjeku postavljena  visoko. Ljubi svoga bližnjega… bez pogovora, samo ljubav. Može li naša ljubav biti potpuna? Zasigurno ne može. zapovijedi ljubavi uvijek je izazov. Umjesto da čekamo dan kada ćemo moći potpuno ljubiti, krenimo odmah korak po korak.

To možemo vidjeti u životopisima svetaca: njihova je ljubav postupno rasla što su bili bliže Bogu. Ove godine pred očima nam svijetli lik našeg oca i utemeljitelja J. Kentenicha. Otkrivajući njegov put, potražimo dodirne točke između našeg i njegovog života. U čemu bismo ga mogli nasljedovati?

Poticaji o. Kentenicha:

„Svetac svakodnevice ljubi svog bližnjega radi Boga i Krista. Radi Boga on mu daruje svoju ljubav na dvostruku način: prvo zbog toga i utoliko koliko se u njemu odražava Božja savršenost, a potom i stoga što Bog to želi i jer se tako proslavlja.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Na list papira označujem tri stupca. U prvi pišem osobine Božje ljubavi, npr. bezuvjetna, potpuna, nježna, milosrdna, dobrostiva, … U drugi stupac pišem ishode ljudske ljubavi: sigurnost, potpora, odgoj, pouzdanje, … U treći stupac upisujem oznake ljubavi o. Kentenicha (potražim u životopisu „Zovu ga ocem“ ili na internetu). Odabirem onu karakteristiku ljubavi koju bih rado usvojio/la i pokušavam je danas vježbati u više navrata. Tako ću korak po korak postajati vršitelj/ica zapovijedi ljubavi, a time i biće ljubavi slično Bogu.
 • Više puta dnevno ponavljat ću u svijesti Dvije zapovijedi ljubavi:

„Slušaj, … (izgovaram svoje ime), Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje! Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“

»Neka sveti Ivan na trenutak stupi pred nas i s velikom nas brižnosti, i istodobno velikom radosti upozori: Sad poslušajte što vam važnoga imam reći: „Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo i jesmo.“! (1 Iv 3,1).« (J. Kentenich)

Završetak:

(Izvor: web)

III. KORIZMENI TJEDAN
Četvrtak, 08.03.2018.

U ovom suvremenom svijetu teško je plivati protiv struje. Na svakom koraku nude se brza rješenja problema koja najčešće uvode čovjeka u još dublji problem. Jedino rješenje nalazi se u nama, u svakom čovjeku koji otvori vrata Kristu.

Molitva Duhu Svetom:

Bože moj, želim primiti Duha Svetoga ovoga časa dublje u svoj život. On će mi pomoći postati središtem iz kojeg isijava njegova ljubav, Kristova ljepota i sreća koja pobjeđuje u meni svakoga časa.

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Lk 11, 14-23

U ono vrijeme: Istjerivaše Isus đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on znajući njihove misli, reče: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno, opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sa njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire rasipa.«

Komentar

U ratovima vojnici se naoružavaju najmodernijim oružjem, a tako i najmodernijim zaštitama štite svoje tijelo od mogućih ozljeda. No, Isusu je u današnjem Evanđelju za borbu protiv sotone bio dovoljan samo prst.

U našem životu svakodnevno se odvija rat na duhovnom polju. Često toga nismo svjesni. Dvojica se bore i ta obojica jači su od nas. Mi smo nemoćni. Sotona ima svoje oružje lukavosti kojim nas nebrojeno puta u danu želi prevariti. A moćniji od njega je Isus koji nam isto toliko puta želi pomoći i pobijediti u nama neprijatelja. Ne bismo se trebali bojati nikakvih kušnji ni napastovanja ako smo svjesni da se u nama bori onaj koji uvijek pobjeđuje, koji samo sa dvije riječi vraća mrtve u život (usp. Mk 5,14), koji samo jednu riječ upotrijebi nad uzburkanim jezerom i vjetrom (usp. Mk 4, 39).

Sotona je doista moćan, ali Isus je moćniji. Osim toga, Isusu smo prevažni i zato dolazi u pomoć čim ga zazovemo. Ne zaboravimo čiji smo i koliko nas ljubi. Oslobodio nas je i uzeo za svoje.

Poticaji o. Kentenicha:

„Želimo još jednom sažeto reći što trebamo činiti. Ponajprije: boriti se protiv duha vremena, plivati protiv struje i ne trčati za masom. Zatim, njegovati herojsku vjeru te imati duboko povjerenje.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  U tišini svoga srca promotrit ću situacije koje me čekaju u danu. Promotrit ću gdje bi mogle biti zamke za mene, gdje bi mogle biti kušnje. Unaprijed ću Isusa pozvati u te situacije i moliti da On u njima pobijedi.
 • Više puta dnevno svoju sigurnost tražit ću u Isusu, ne u ljudima i drugim oblicima sigurnosti.
 • U susretu s ljudima, pomoći ću da u njima pobijedi Isusova snaga. To ću učiniti na način da umjesto osobe koja nije u miru zazovem Isusovu snagu i mir na nju.

Ako ljude koji su mi povjereni povedem k Majci Božjoj, ona će se na svoj način pobrinuti za određenu prijemčivost, sposobnost doživljavanja u odnosu na Oca.“  (J. Kentenich)

Završetak:

Gospodine moj i Bože moj, uzmi od mene sve što me odjeljuje od tebe.

Gospodine moj i Bože moj, podari mi sve što me tebi upravlja.

Gospodine moj i Bože moj, uzmi me od mene i daj me posve sebi.

(Sv. Nikola iz Flüe)

III. KORIZMENI TJEDAN
Srijeda, 07.03.2018.

Ako zastanemo i pogledamo tko i što nam je ovog trenutka na prvom mjestu u životu, iznenadit ćemo se kako to sigurno nije Bog i njegovo kraljevstvo. Možemo se upravo danas potruditi i moliti milost da se sjetimo: Bog je onaj koji treba biti u centru da bi sve drugo bilo na svom mjestu.

 

       Vječno svjetlo u schönstattskom svetištu

Molitva Duhu Svetom:

Dođi Duše Sveti i prosvijetli moje umorne misli da te mogu promatrati. Daj mi svoju snagu i svetost kao što si dao apostolima. Budi sa mnom cijeli dan da mogu s tobom biti povezan/a.

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Pnz 4, 1.5-9

Mojsije reče narodu:

A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.

Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.

Komentar

U susretima sa slavnim ličnostima možemo dobiti eventualno stisak ruke i autogram uz kurtoazni osmjeh. Zamislimo da dobijemo mogućnost susresti Boga. Doživjeli bismo duboki susret, a ne površni pozdrav: duboko bi nam se zagledao u oči, čvrsto nas zagrlio i poljubio dajući nam do znanja da je iskreno radostan što nas vidi.

U vrijeme kad su Izraelci bili tik pred Obećanom zemljom, u njoj su stanovali ljudi koji su vjerovali u nestvarne bogove. Koji od tih bogova im je mogao biti bliže od Boga Abrahamova, Izakova i Jakovljeva?

I nas počesto odvlače ljudi i stvari koji nam obećavaju puninu života. Nitko i ništa ne može dati ono što daje Bog. Tko se može usporediti s Onim koji je stvorio svemir i poznaje nas po imenu? Tko se može mjeriti s Bogom koji je dao život za nas?

Bog ima puno suparnika: mnogi se natječu s njim za našu pozornost i naklonost. Trebamo znati da se nitko toliko za nas ne zanima kao naš Otac nebeski, koliko god to nama drugačije izgledalo. Uvijek imajmo na umu da nas je Otac stvorio, Sin otkupio, a Duh Sveti posvetio. Velike su to istine. Bog nam se želi osobno razotkriti. Želimo li to?

Poticaji o. Kentenicha:

„Moliti znači prignuti svoju glavu tako da se Očeva ruka može položiti na nju. Trebali bismo nebeskom Ocu reći: ‘Oče, učini sa mnom što se tebi sviđa.’ Nebeski Otac će tada odgovoriti: ‘Dijete, što ti je potrebno?’ Tada svoju ruku možemo položiti u njegovu. Moliti znači darovati se Ocu nebeskom. Da bismo pa na pravi način išli k Ocu, da ne bismo došli praznih ruku, donosit ćemo žrtve.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Molit ću danas milost da mogu u svakodnevici prepoznavati tragove Božje ljubavi. U tu svrhu ću sastaviti popis situacija u kojima mi se Bog razotkriva u svagdanu. Taj popis stavit ću na vidno mjesto.
 • Zahvalit ću danas od srca Ocu nebeskom što mi je blizu i što je dao svoga Sina da me otkupi. U zahvalnosti prema Bogu učinit ću jednu žrtvu za nekoga.

Djetinji odnos prema Ocu, to nije prolazi stadij. Djetinji odnos prema Ocu je vječna mladost.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Oče naš, mi smo u Kristu tvoja djeca. Mislim posebno na one ljude s kojima dijelim život. Mi smo u tvojim mislima zajedno. Zato ti jutros kažem srdačni DA za svu moju braću s kojom živim i radim. Kao što je tvoj Sin rado podnio žrtvu za svoju braću, tako i ja želim danas za svoju braću početi ispočetka jedan novi život. Amen.

III. KORIZMENI TJEDAN
Utorak, 06.03.2018.

Molitva Duhu Svetom:

Duše Sveti, hod za Isusom često nadilazi moje snage. Osjećam da puno toga ne mogu ostvariti samo snažnom odlukom svoje volje. Divno je znati da me ti dodiruješ, da me potičeš da više ljubim, više darujem. Daj mi uvijek novu snagu da moj novi početak uspije.

Simbol Duha Svetog u schönstattskom svetištu

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Mt 18, 21-35

U ono vrijeme: Pristupi Petar Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«

»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se pomiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«

»A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjali: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti’. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«

»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«

Komentar

Prispodobe su bile jedan od najučinkovitijih načina Isusova poučavanja. Isus je bio majstor pripovijedanja, znao je zadobiti pozornost slušatelja. Njegove prispodobe nisu samo zanimljive zgode, nego prije svega skrivaju i otkrivaju Božju ljubav i vrjednote njegova kraljevstva. Također nam pomažu na putu dubokog obraćenja.

Isus je za jači efekt često upotrebljavao pretjerivanje – uobičajeno semitsko sredstvo – ili suprotne pojmove, npr. velikodušnost i škrtost, mudrost i ludost.

Bez sumnje, današnji je evanđeoski odlomak pravi primjer Isusovog pretjerivanja u obraćanju slušateljstvu. U ono vrijeme deset tisuća talenata bila je zarada od sto pedeset tisuća godina! Naspram toj zaradi, zarada od sto denara bila je plaća za sto dana.

Poruka Isusove zgode o dva dužnika je ova: oprostiti svakome onako kako nama oprašta Otac nebeski. Budemo li se trudili biti milosrdni, i mi ćemo zadobiti Božju ljubav i milosrđe.

Uvijek nam govor o opraštanju budi stare rane, ali iskustvo da nam je bilo oprošteno može i nas osposobiti za praštanje drugima Koliko se otvorimo Božjem milosrđu, toliko ćemo moći milosrđa podijeliti. Što primamo, to dajemo.

Poticaji o. Kentenicha:

„U Svetištu želiš oblikovati duše koje će se poput svećenika cijelo vrijeme darivati, kao đakoni stajati pod križem, s Otkupiteljem ići križnim putem.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Molit ću danas više puta dnevno molitvu: „Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome!“
 • U svojoj jutarnjoj tišini otvorit ću se Isusovoj ljubavi da bi od te preobilne ljubavi mogao/la dijeliti oproštenje svima koji me tijekom dana nehotice ili namjerno povrijede. Posredovat ću im ne svoju, nego Isusovu ljubav.
 • Patnju koju mi donosi današnji susret s nekom osobom prihvatit ću opušteno. Taj susret darovat ću Majci Božjoj i zatim još jednom obratiti se toj osobi. U tom času postajem sličan/na Kristu. U svjetlu prinesene žrtve vidim da ta osoba ima i dobre crte.

Čega se Spasitelj tijekom cijelog svog života pridržavao kao velike niti vodilje? Govorim riječi, koje mi je Otac dao. Činim ona djela, koja Otac želi da budu provedena. Idem u patnju i smrt, kako bi svijet vidio da ispunjavam Očevu volju.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Danas ću opet raditi na sebi. Novi je početak. Susrest ću se sa svojom obitelji i suradnicima. I tebe ću susresti, Oče moj. Tvoj Sin živi u meni. To je dobro, iako ne mislim uvijek na to. On me nosi, On me ljubi. U njemu i s njim mogu ti reći: „Oče“. Njegov Duh me pokreće. Hvala ti i za Majku koja me svojim brižnim srcem prihvaća, oblikuje i šalje među braću. Amen.

III. KORIZMENI TJEDAN
Ponedjeljak, 05.03.2018. 

Imaju li moje molitve uslišanje? Postoje li neke zapreke s moje strane ukoliko molitva nije uslišana? Ili dobri Bog jednostavno odgađa moju stvar ili je ne ispunjava?

 Molitva Duhu Svetom:

Molimo Mariju, zaručnicu Duha Svetoga, da nam izmoli njegovo svjetlo: Zdravo Marijo…

Detalj s vratiju svetohraništa schönstattskoga svetišta

Svetopisamski ulomak liturgije dana – 2Kr 5, 1-15a

U one dane: Naaman, vojskovođa aramskoga kralja, bijaše ugledan čovjek, i poštovan pred svojini gospodarom, jer je po njemu Gospodin dao pobjedu Aramejcima. Ali taj vrsni ratnik bješe gubav. Jednom su Aramejci otišli u pljačku i na području izraelskom zarobili mladu djevojku, koja je zatim služila ženi Naamanovoj. Ona reče svojoj gospodarici: »Ah, kad bi se samo moj gospodar obratio proroku koji je u Samariji! On bi ga zacijelo oslobodio gube!«

Naaman ode i obavijesti svoga gospodara: »Tako je i tako rekla ona djevojka iz zemlje izraelske.« Aramejski kralj odgovori: »Idi onamo! Ja ću poslati pismo kralju izraelskom.« Naaman ode; ponio je deset talenata srebra, šest tisuća zlatnih šekela i deset svečanih haljina. I predade kralju izraelskom pismo što kazivaše: »Uz pismo koje ti stiže, šaljem ti, evo, i svoga slugu Naamana, da ga izliječiš od gube.«

Kad je izraelski kralj pročitao pismo, razdera haljine svoje i reče: »Zar sam ja Bog da mogu usmrćivati i oživljavati, te ga ovaj šalje k meni da ga izliječim od njegove gube? Gledajte samo i uvjerite se kako traži povoda da me napadne!«

A kad je Elizej saznao da je kralj izraelski razderao svoju odjeću, poruči kralju: »Zašto si razderao haljine svoje? Neka onaj samo dođe k meni pa će se uvjeriti da ima prorok u Izraelu.«

I tako Naaman stiže sa svojim konjima i kolima i stade pred vratima Elizejeve kuće. A Elizej mu pošalje vjesnika s porukom: »Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i tijelo će ti opet biti čisto.« Naaman se naljuti i pođe govoreći: »Gle, ja mišljah, izići će preda me, zazvat će ime Gospodina, Boga svoga, stavit će ruku na bolesno mjesto i odnijeti mi gubu. Nisu li rijeke damaščanske, Abana i Parpar, bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se u njima mogao okupati da postanem čist?«

Okrenu se i ode odande ljutit. Ali mu pristupiše sluge njegove i rekoše: »Oče moj, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio? A nekmoli kad ti je rekao: Okupaj se, i bit ćeš čist.«

I tako siđe, opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se!

Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu.«

Komentar

Smjestimo li ovaj događaj u današnje okvire, možemo predstaviti ovu sliku svojoj mašti: Naaman skupi oko 5.000 eura, nekoliko mercedesa i BMW-a, 10 skupocjenih odijela, sve kako bi mogao doći pred kralja sa svojom molbom. Ipak, na Božjeg čovjeka Elizeja to nije ostavilo nikakvog utiska te mu jednostavno kaže da se okupa sedam puta u rijeci.

Naamanu se taj postupak učinio ponižavajućim jer je on bio moćan čovjek, vojskovođa, a sada treba izvršiti obični nalog. Bogu nije bio važan njegov položaj, kao ni Elizeju. Naaman je ipak poslušao proroka i ozdravio. Poganin Naaman, vojskovođa neprijateljske vojske, postao je uzor vjere i pouzdanja.

Otac nebeski često djeluje upravo tako kada ga nešto molimo. Ne donosi nam rješenja na pladnju. Najprije nas vodi po neravnim putevima na kojima doživimo iznenađujuće, ali nadahnjujuće uspjehe. Njegov cilj je naš rast u vjeri i približavanje k njemu. Iz perspektive vječnosti jednako su važni korak vjere kao i njegove posljedice.

Sigurno imamo iskustvo da smo nešto dugo molili ili upravo molimo. Nikako ne dolazi uslišanje jer nas Bog prekaljuje. Ako ne učinimo korak vjere, nećemo znati što je na drugoj strani. S tim korakom ne možemo biti na gubitku, samo na dobitku.

Poticaji o. Kentenicha:

Možda molimo nešto što nam Bog ne može dati jer on vidi da to nije dobro za nas. Otac Kentenich poučava:

„Gledajte, ako Savez ljubavi treba shvatiti ozbiljno, ako to nije samo puka fraza, nego stvarnost, tada imajmo pred očima da Majka Božja sve što god na neki način služi mome spasenju, iz ljubavi tako uređuje…“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 •  Uronit ću u svoje svetište srca. Još jednom ću promotriti pred nebeskim Ocem svoju molitvenu nakanu. Ako još nije uslišana, možda Bog želi da izađem iz „sanduka“, možda trebam nekome oprostiti da bi moja molitva bila uslišana, možda se moram odreći grijeha, možda straha ili lijenosti da i ja također nešto poduzmem.
 • Za nakanu koju već dugo molim prinijet ću danas nešto u vrč: svoj DA samom/oj sebi, svoj DA drugome, svoj DA neugodnom poslu ili svoj DA nekoj patnji.

Ako biće određuje djelovanje Majke Božje i ako je ona na duboko prožimajući način bila Očevo Dijete, tada će – s psihološkog aspekta – na temelju zakona prijenosa života, djetinju ljubav prema Ocu na produbljeni način darovati svojoj djeci. Ono što je psihološki utemeljeno, bit će potpomognuto milosnim djelovanjem drage Majke Božje. Marijino posredovanje milosti povezuje se s tim psihološkim procesom.“ (J. Kentenich)

Završetak:

Sve što nosim i podnosim, što govorim i iznosim, što god smišljam, što god snivam, što god zaslugama primam, sve što vodim i ishodim, patnju, radost, sve što volim, što jesam, što posjedujem, s ljubavlju ti sad darujem za milosno vrelo sreće iz Svetišta što nam teče i dotiče duše vrle što u Schönstatt srcem hrle, da ih potom vodiš blago po milosti kud ti drago, da sve bude uređeno što je Trojstvu posvećeno. (Schönstattske molitve, Dobra nakana)

Vrč u Prasvetištu: „Ništa bez tebe, MTA, ništa bez mene!“

III. KORIZMENI TJEDAN
Nedjelja, 04.03.2018.

Tema današnjih liturgijskih čitanja je svetost Božja koja svojom prisutnošću posvećuje sve stvoreno. Bog nas poziva na svetost. Ostvarit ćemo je budemo li pažljivi na njegovu prisutnost u nama i oko nas – na svetim mjestima.

Crkva klanjanja – Schönstatt

Molitva Duhu Svetom:

Duše Sveti, zahvaljujem Ti što me činiš djetetom Boga Oca i bratom Isusa Krista. Gospodine, Duše Sveti, žao mi je zbog svih mojih grijeha koje sam počinio opirući se Tvojoj snazi i djelovanju… Bože, Duše Sveti, Ti ljubavi Oca i Sina, da bih sasvim pripadao Tebi, posvećujem Ti sada svoje tijelo i dušu, svoj um i cijelo biće, misli i želje, riječi i djela, radosti i tuge, svoj život i smrt… Duše ljubavi, ispuni me, posveti me, osnaži me, vodi me.  (izvor: web)

Svetopisamski ulomak liturgije dana – Iv 2, 13-25

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Komentar

Najvažnije što trebamo zapamtiti iz današnjeg Evanđelja je da smo Božji hram. Kao što je Isus očistio Hram od svih štetnih utjecaja, tako želi očistiti i nas. Kako se gorljivo zauzimao za Očevu kuću, tako se gorljivo zauzima i za nas jer smo svetište njegovog Duha.

U svakom retku Evanđelja čitamo da nas Isus podupire i hrabri. Sjetimo se kako nas snažno ljubi i dan za danom zauzima se za nas. Isus nas gorljivo ljubi i njegova gorljivost također se odnosi na naše grijehe. Od tuda dolazi pojam „Božja srdžba“. Čudesni hram našega života oskvrnjujemo kada dopustimo da u nama prevlada grijeh. Naš hram u tim situacijama potamni i to razljuti Gospodina – ne mi, nego tama našeg hrama. On je ljut na zlo koje se nalazi u nama.

Stoga možemo odlučiti da ne želimo gnjeviti Gospodina. Pazimo li da je Isus na prvom mjestu u našem životu, možemo biti sigurni da će svetište našega srca uvijek ostati svijetlo i čisto. Čuvajmo čistim svoje srce i svoje tijelo. Kad se ipak dogodi slabost, skupimo hrabrost i poniznost suočiti se sa svojom tamom i dopustimo da je Gospodin rasvijetli svojim smilovanjem, dopustimo da iscijeli ranu nastalu grijehom u sakramentu ispovijedi. Uvijek brzo učinimo sve da svetište našeg srca bude ponovo čisto.

Poticaji o. Kentenicha:

Da bi svetište našega srca ostalo čisto, u pomoć nam dolazi Marija, naša Majka. Savez ljubavi s njom omogućuje nam njezin brižni odgoj. To je put svetosti svakodnevice.

„Razumijemo li sada što je svetost svakodnevice? Tiho prihvaćati i radosno nositi trnje svakodnevnog života, te male križeve koje drugi ne vide. Majka Božja, naša odgojiteljica, pomoći će nam da u svakodnevici živimo takozvane male kreposti.“ (o. Kentenich)

Prijedlog za dnevnu odluku:

 • U tišini jutra promotrit ću svoje najčešće slabosti i pokušati im otkriti uzrok. Trudit ću se slabosti pobijediti sa suprotnim krepostima. Ako sam sklon/a loše o drugima misliti, govoriti, tada ću na toj osobi tražiti nešto lijepo i reći nešto lijepo. Ako sam sklon/a lijenosti, razvit ću strategiju kako mogu biti marljiviji/a… Svoje odluke povjerit ću brižnom majčinskom odgoju svoje nebeske Majke. Moje svetište srca na taj način lako i brzo može zasjati.
 • U mojoj okolini ima puno ljudi koji onečišćuju svetište svoga srca. Molit ću za jednu konkretnu osobu da bi iskusila žar Božje ljubavi u ispovijedi. Počinjem od svojih ukućana i prijatelja; konkretno ih potičem svojim primjerom i svjedočenjem o ljubavi Očevoj.

Dakle, je li veliki Bog vezan uz mene? – Voli li me? – Bi li njegova ljubav uopće mogla biti imalo veća? A kada kažem: Presveto Trojstvo stanuje u meni, onda to ne znači samo da ono jest u meni, nego i da me ono na tajanstveni način privlači u svoj božanski život. U blagoslovljenoj duši trojedini Bog je podigao svoje prijestolje.“

(J. Kentenich)

Završetak:

Zdravo Marijo! Radi svoje čistoće sačuvaj čistim moje tijelo i moju dušu. Otvori mi širom svoje i svojega Sina srce. Izmoli mi duboku spoznaju samoga/e sebe i milost ustrajnosti i vjernosti do smrti. Daj mi duše, a sve drugo zadrži za sebe. (o. Kentenich)

Svakog dana objavljuemo duhovni tekst za pojedini dan, a Vi ga možete PROČITATI I PREUZETI u rubrici PREUZIMANJA – OSTALI DOKUMENTI. Dokument Schönstattske korizmene e-duhovne vježbe svaki dan nadopunjujemo tekstovima za pojedini dan. Pratite nas svakog dana.

 • Tekstove i razmatranja za dane poslije Pepelnice možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 1. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 2. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 4. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za 5. korizmeni tjedan možete pogledati ovdje.
 • Tekstove i razmatranja za Dane Velikog tjedna možete pogledati ovdje.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.