Savez ljubavi: vjenčanje božanskoga milosrđa i ljudske bijednosti

Savez ljubavi: vjenčanje božanskoga milosrđa i ljudske bijednosti

 

Ako si kažemo: bili smo dostojni sklapanja Saveza ljubavi s njom, s njom i  nebeskim Ocem, tada se ne pozivamo na našu krjeposnost, nego na naše slabosti, na našu bijednost. To je, eto, tako: Naš savez ljubavi je vjenčanje između Božjega milosrđa i osobne bijednosti.

U školi oca Kentenicha …

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

 18.1.1957.

 Savez ljubavi: vjenčanje božanskoga milosrđa i ljudske bijednosti

Moja bijednost, priznata, s potpunim povjerenjem priznata bijednost, (jest) najveći pravni zahtjev za samilosnu ljubav Očevu. To je tajna Schönstatta, to je moja tajna. Pomislite na (osnivanje), na Povelju osnutka. S kojim mjestom je to sklopljen Savez ljubavi? Znate, naime, bilo je to malo svetište, koje je bilo pretvoreno u ostavu. Zaista nešto malo, neugledno! I tko su bili ti prvi s kojima je Majka Božja sklopila Savez?

Mala zajednica, nepoznata u velikom svijetu. Vidite, taj događaj, tu činjenicu zabilježila je čak i Povelja osnutka. Slušamo: „Kako često je u povijesti spasenja ono maleno i najmanje postalo uzrokom najvećega!“

Stoga je Schönstatt uvijek imao pred očima: nije naša krjeposnost, (nego) naša bijednost potakla Majku Božju da sklopi s nama Savez ljubavi i da ga učini Savezom ljubavi s Ocem. Vidite, preko toga priznavanja te slabosti i bijednosti je Schönstatt prošao kroz sve oluje vremena, Prvoga i Drugoga svjetskoga rata.

Ako si kažemo: bili smo dostojni sklapanja Saveza ljubavi s njom, s njom i  nebeskim Ocem, tada se ne pozivamo na našu krjeposnost, nego na naše slabosti, na našu bijednost. To je, eto, tako: Naš savez ljubavi je vjenčanje između Božjega milosrđa i osobne bijednosti.

Sada razumijemo, što Savez ljubavi u smislu potpune uzajamne raspoloživosti znači. Što nam Otac i Majka stavljaju na raspolaganje? Njihovu milosrdnu ljubav. (To) od nas pak zahtijeva ponizno, pouzdano predanje u svim situacijama života. I ako sam Bog zna kako sagriješio, ako bi moj život bio jedan jedini lanac najtežih grijeha – nebeski Otac me ne napušta, Majka Božja drži me u svojoj ruci. Moram samo ostati ponizan i imati pouzdanja. To je smisao našega Saveza ljubavi.

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, podcrtati.
3. Pročitati naglas podcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.