Savez ljubavi: sklapanje braka između božanskoga milosrđa i ljudske bijede

Savez ljubavi: sklapanje braka između božanskoga milosrđa i ljudske bijede

 

Ako si kažemo: bili smo počašćeni da smijemo sklopiti Savez ljubavi s njom, s njom i s Ocem nebeskim, tada se ne pozivamo na svoju krjeposnost, nego na naše slabosti, na našu bijednost. To je, naime, tako: naš Savez ljubavi je sklapanje braka između Božje milosrdnosti i osobne bijednosti.


U školi oca Kentenicha …

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

 Savez ljubavi: sklapanje braka između božanskoga milosrđa i ljudske bijede

Moja bijeda/bijednost, priznata, s pouzdanjem priznata bijednost, (je) najviši pravni naslov/zahtjev/ na milosrdnu ljubav Oca. To je tajna Schönstatta, to je moja tajna. Pomislite na (osnivanje), na Povelje o osnivanju.  S kojim mjestom je, naime, sklopljen Savez ljubavi? Znate, naime, to je bilo malo svetište, koje je bilo pretvoreno u ropotarnicu. Uistinu maleno, neugledno! I tko su bili prvi s kojima je Majka Božja sklopila Savez? Mala zajednica, nepoznata u širokom svijetu. Vidite, taj događaj, tu činjenicu je čak zabilježila Povelja osnutka. Slušamo, naime: „Kako često je u povijesti spasenja ono malo i najmanje postalo uzrokom najvećega!“ Stoga je Schönstatt uvijek držao: nije naša krjeposnost, (nego) naša bijednost potaknula Majku Božju da sklopi Savez ljubavi s nama i učini ga Savezom ljubavi s Ocem. Vidite, priznavanjem te slabosti i bijednosti Schönstatt je prošao kroz sve virove vremena, Prvoga i Drugoga svjetskoga rata.

Ako si kažemo: bili smo počašćeni da smijemo sklopiti Savez ljubavi s njom, s njom i s Ocem nebeskim, tada se ne pozivamo na svoju krjeposnost, nego na naše slabosti, na našu bijednost. To je, naime, tako: naš Savez ljubavi je sklapanje braka između Božje milosrdnosti i osobne bijednosti.

Sada razumijemo što Savez ljubavi znači u smislu potpune uzajamne raspoloživosti. Što nam Otac i Majka stavljaju na raspolaganje? Svoju milosrdnu ljubav. (To) pak zahtijeva od nas ponizno, pouzdano predanje u svim situacijama života. I ako bih Bog zna kako sagriješio, ako bi moj život bio lanac najtežih grijeha – Otac nebeski me ne napušta, Majka Božja me drži u svojoj ruci. Moram samo ostati ponizan i imati povjerenja. To je smisao našega Saveza ljubavi.

Iz: J. Kentenich, Vortrag für Familien, Milwaukee, 18.1.1957.
U: J. Kentenich, Am Montagabend … Mit Familien im Gespräch,
Band 5: Glauben an die barmherzige Vaterliebe Gottes, 2. Auflage, Vallendar 2009, str. 70-71.

KORACI

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, podcrtati.
3. Pročitati naglas podcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.