Promjene za Pismo Saveza – obavijest

Promjene za Pismo Saveza – obavijest

 

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi članovi HŠO

Javljamo Vam informaciju u vezi obavještavanja promjena Pisma Saveza.

  1. Prijave adresa za slanje Pisma Saveza za NOVE krugove Gospa Hodočasnica tiskari Certis u Cerni javlja Ivana Mikac Dodlek, Miroslava Krleže 9, 40321 Mala Subotica, mobitel: 098 9837 872, mail: zmikac@yahoo.com
  2. Sve promjene komada Pisma Saveza, promjene adresa za slanje Pisma Saveza, otkazivanje adresa za Pismo Saveza, obavijest ako Pismo Saveza nije stiglo, obavijest ako Pisma Saveza nisu stigla u ispravnoj količini i svemu tome slično, članovi direktno prijavljuju tiskari Certis, Mala Cerna 26, 32272 Cerna, kontakt osoba Jelena Baličević, mobitel 098 9544 917 ili na mail jelenacop@gmail.com

Koordinatorica AHG Ivana Mikac Dodlek

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.