Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Rujan 2020.

Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Rujan 2020.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.