Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Listopad 2020.

Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Listopad 2020.

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.