Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Kolovoz 2021.

Preuzmite Informativni listić o Svetištu u Maloj Subotici za Kolovoz 2021.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.