Preuzmite info listić o Svetištu u Maloj Subotici za Prosinac 2022. – Siječanj 2023.

Preuzmite info listić o Svetištu u Maloj Subotici za Prosinac 2022. – Siječanj 2023.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.