Postati svima sve

Postati svima sve

 

Služeća ljubav – to je prava formula za njegovu ideju o robu ljudi, to je precizniji oblik Pavlovog principa ljubavi prema bližnjemu. Tu služeću ljubav sam pobliže pojašnjava, uvijek kad želi da se njegova zadaća prema ljudima shvati kao majčinska služba.

U školi oca Kentenicha …

učimo i poučavamo.

Otac Kentenich – Čitanje

Izvadak iz predavanja za Marijansku kongregaciju u Schönstattu, 29.6.1914.              Bratski pristup, način razmišljanja i djelovanja svetog Pavla

Postati svima sve

Dovoljno je razloga koji bi nas trebali potaknuti da veću važnost dajemo bratskoj ljubavi, ljubavi prema bližnjem. No, kako bismo i naše mladenačko srce zagrijali za tu rijetku vrlinu, pobliže ćemo ju razmotriti na primjeru jednog od najvećih, koji su ikad hodali svjetskom pozornicom. Danas slavimo njegov spomendan: to je Sveti Pavao. (…)

Principi koji ovdje prvenstveno mogu doći u obzir mogu se sažeti u jedan izraz: rob ljudima. To je izraz čiji nas odjek ispunjava grozom i odbojnošću, pojam koji je u najžešćoj suprotnosti s našom težnjom za neovisnosti, slobodom, samouvjerenošću. Aipak ostaje vječna istina, da je veliki sveti Pavao upravo to ropstvo dragovoljno i svjesno učinio nepromjenjivom normom svog života. Tako i sam naglašava u prvoj poslanici Korinćanima: iako sam slobodan i neovisan o svemu – sam svoj gospodar –, učinio sam se robom svih ljudi (usp. 1 Kor 9,19). A kao objašnjenje još pridodaje: Židovima postadoh Židov, onima pod Zakonom kao da sam pod Zakonom, onima bez Zakona kao da sam bez Zakona, slabima postadoh slab. Svima postadoh sve, kako bih sve spasio, sve radi Evanđelja.

Dragi moji članovi Kongregacije! Spoznajte smisao ovih besmrtnih riječi. Možda vam izgledaju previše slatkorječive, širokogrudne i neprincipijelne – kao znak slabog, prevrtljivog karaktera, koji je dobar među dobrima, loš među lošima. O, tada niste razumjeli ovog apostola naroda, ovog prvorazrednog titana volje. Ja, naprotiv u tom prikazanom i pojašnjenom principu vidim najbolji dokaz njegove neupitne veličine. I Vi ćete se – siguran sam da toliko poznajete ljude – složiti sa mnom kada čujete, Sveti Pavao na taj način želi svu svoju težnju usmjeriti onamo, služeći drugima uživjeti se u položaj, raspoloženje, osjećaje i stanje duše svakog čovjeka, ući u njegove misli, kako bi svakome pojedinačno mogao prema njegovim sklonostima, sposobnostima i potrebama biti dušebrižnik, moći mu služiti i time ga pridobiti za Krista. (…)

Pavao ne želi vladati, glumiti neumoljivog tiranina, on želi služiti – ne služiti kao rob i sluga samo dok je gospodaru pred očima, ne kao onaj koji stenje pod teškim teretom, ne bez uživljavanja i radi podrijetla, nego iz slobodne ljubavi.

Služeća ljubav – to je prava formula za njegovu ideju o robu ljudi, to je precizniji oblik njegovog principa ljubavi prema bližnjemu. Tu služeću ljubav sam pobliže pojašnjava, uvijek kad želi da se njegova zadaća prema ljudima shvati kao majčinska služba.

Ta, majka je utjelovljeni princip služenja u obitelji. Nije tu da bi vladala – nego da bi služila, brinula, bila korisna, podržavala, štitila, liječila, pomagala, posredovala. Majčinski posao pun je služenja iz ljubavi i pun ljubavi koja služi. Njegove riječi uvijek postanu tople i srdačne, kad god govori o ovoj usporedbi. „Dječice moja, trpim boli kao što majka trpi boli, radi vas, dok se u vama ne oblikuje Krist” (Gal 4,19), piše Galaćanima. I opet čujemo tople riječi Solunjanima: „Nismo k vama došli s riječima umiljavanja, niti umijećem pohlepe, niti častohlepljem. Mi smo u vašoj sredini postali maleni, kao kad majka njeguje i pazi svoju djecu. Tako ste nas privukli. Nismo vam željeli samo donijeti Evanđelje, nego vam darovati i svoj život” (1 Sol 2,5).

On toliko cijeni tu ljubav, da ju riječima oduševljenja, retoričkim uzletom postavlja i hvali kao sveti, nezamjenjivi zakon. „I kada bih sve jezike govorio ljudske i anđeoske, aljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi i cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznaje, kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a (služeće) ljubavi ne bih imao, ništa sam” (1 Kor 13,1-2). Vidite: „Služeća ljubav”, to je veliki princip velikog apostola, koji nam objavljuje svoje najdublje misli!

Iz: U školi apostola Pavla, odabrani tekstovi P. J. Kentenicha, S. 67 ff.
Patris-Verlag; Izdavač Peter Wolf

Koraci za osobno vrednovanje
Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?
Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?
Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

Koraci za vrednovanje u skupinama
1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, podcrtati.
3. Pročitati naglas podcrtana mjesta.
Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.