PJESME NAŠOJ KRALJICI

PJESME NAŠOJ KRALJICI

 

KRUNJENJE MTD 15.04.2020.

Gospe moja, ja te krunim sada,
kad u svijetu pandemija vlada.
Cijeli svijet je u tišini stao,
da bi tebe, Majko, za Kraljicu izabrao.
Ti i ja u kućnoj izolaciji,
predstavljam te cijeloj naciji.
Proslavi se, Kraljice, sada,
da u svijetu mir prevlada.
Na tvoju glavu svak krunu nek stavi
i tvoje ime cijeli svijet nek slavi.
Zablistaj Marijo ti u ovoj tami,
uzmi naša srca da nismo sami.
Božansko srce nam daj,
Povedi nas svome sinu u raj.
Neka se ispuni nebeskog Oca volja,
da budemo djeca bolja.
Da budemo Marije male,
da nam krune svijetle oko glave.
Naša Majko Triput Divna,
moli Sina milostivna,
milosrđe njegovo da bude,
od nesretne korone spasi ljude. Amen.

Zora Božić, Mostar

MAJKO TRIPUT DIVNA, MAJKOM SE POKAŽI
U potrebi svakoj tražimo Majku, Ona nas rado čeka.
U ljubavi, radosti i zahvali ili kada je potreba prejaka.
U ovom teškom vremenu, kad ljudi se ne snalaze,
Pokaži Majko pravi put, i kako da ga nalaze.
Mi ćemo te ponovo kruniti, ti budi Kraljica naša,
Jedino tako osjetimo, što pomoć tvoja donaša.
Majko Triput Divna, Majkom se pokaži,
prigli nas nježno, molbe nam uvaži.
Majko Triput Divna, Majkom se pokaži,
Da zahvalu Tebi damo, otvorena srca
Ti vjeru nam osnaži.
Kraljice naša divna, Kraljicom se pokaži,
Tko se tebi utječe, neka nađe pravi mir,
Što od tebe traži.

Katica Gazdić, Nard

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.