Oče, dođi Kraljevstvo Tvoje!

Oče, dođi Kraljevstvo Tvoje!

 

Ovaj duhovni poticaj kao i sve ostale duhovne poticaje možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici, kliknite OVDJE.


Započeli smo razmatrati misli oca Kentenicha uz molitvu koju nas je naučio sam Isus. U Očenašu nam je Isus darovao model dobre molitve. Pokazuje nam koliko mu je bilo važno da svojim mislima, svojom ljubavlju i voljom kružimo oko nebeskog Oca. U našem posljednjem razmatranju stali smo kod zaziva: „Oče naš“. Dopustimo sada da na nas djeluje tumačenje o. Kentenicha slijedećih elemenata ove molitve:

„Koji jesi na nebesima“
Visoko na nebesima – plaća naša i baština to je –
ondje slavno prijestolje je tvoje;
a srce nam uređuješ milo
da svetištem ljubavi bi bilo.

Naše misli usmjerene su „prema gore“ k Bogu i Ocu iznad nas. On nije jedan od mnogih očeva ovdje na zemlji, nego otac na nebesima. On je uzvišen nad nama, na prijestolju kojeg apokalipsa višestruko prikazuje (usp. Otk 4). Ondje je ta tema opisana uz sve atribute kraljevske moći i božanske divote. Taj simbol može nam pomoći da naslutimo mali dio neizrecive veličine i svemoći Oca na prijestolju.

Tim pogledom na nebo i Božjeg Sina kao njegovo središte, o. Kentenich povezuje dvije misli. Prva misao je radosna izvjesnost: to nebo mi jednog dana možemo baštiniti. To je veliko obećanje: Isus je otišao pred nama pripraviti nam mjesto (usp. Iv 14,2). Smijemo se radovati tome što ćemo jednom čuti Isusove riječi: „Uđi u radost gospodara svoga“ (Mt 25,21). Smijemo živjeti za to jer smo pozvani naslijediti blagoslov (usp. Pt 3,9). Nebo, dakle, nije jednostavno daleki, božanski svijet gdje Bog nedodirljivo vlada, nego naša baština i naša domovina (usp. 2 Kor 5,2).

Druga misao odnosi se na to da Bog ne stoluje samo na prijestolju u daljini, nego istodobno i u nama, usred našeg srca: „a srce nam uređuješ milo, da svetištem ljubavi bi bilo“ (redak 3-4).

„Sveti se ime Tvoje“
Tebi budi čast i slava,
tebi, što bdiješ nad svime,
neka sve se tvojoj moći klanja
i nek’ hvali tvoje divno ime.

Ime Božje uvijek treba slaviti. Prema Starom Zavjetu, njegovo se ime oskvrnjuje ako njegov narod poganima daje povoda za ruganje (usp. Ez 36), ili ako Izrael svetog Boga zamijeni nekim drugim bogovima (Ez 20,39). No ondje, gdje ga častimo kao onoga koji vlada i bdije nad svime svojom očinskom ljubavlju, ondje se njegovo ime posvećuje. Dijete koje ljubi svog oca, ne dozvoljava da se o njemu loše govori. Tko Boga „uzvisuje i sveti“, taj moli i od sveg srca želi da se sve nakloni Božjoj moći i hvali njegovo ime. Iz toga jednostavno govori radost zbog Boga i njegovog imena. Radujem se imenu „Jahwe“, koje je narodu Izraela toliko sveto da ga se ne usuđuje izgovoriti. Također se  radujem imenu „Oče koje nam je Isus darovao za obraćanje Bogu. Na novi način ondje je sadržano ono što je već riječ Jahwe htjela reći: „Ja sam onaj koji je tu za vas.“

„Dođi kraljevstvo Tvoje“
Kraljevstvo tvoje, radosno nam dođi
i zemlju nebesima jednakom učini;
ondje neka svagda vlada
istina, ljubav i pravda.

Dolazak Kraljevstva Božjeg za našeg je utemeljitelja vrlo pozitivno iščekivanje. To nam kazuje rječca „radosno“ (redak 1), koja na ovom mjestu možda iznenađuje. Taj izraz postaje razumljiv u drugom retku. Dolazak Kraljevstva Božjeg za zemlju znači, da će ona postati „jednaka nebesima“ (redak 2). To je radosno iščekivanje: Bog će u potpunosti doći na svoje, „kako na nebu, tako i na zemlji“ (Mt 6,10). Ponekad si pokušavam zamisliti kako bi bilo kad bi sve uistinu bilo po Božjoj želji i volji. Sve neljudsko i protu-Božje bilo bi nadvladano. I o. Kentenich misli u tom smjeru kada moli: „ondje svagda neka vlada istina, ljubav i pravda“ (redak 4). Koliko toga bi se moralo promijeniti u našim odnosima stalnih neistina i laži. Kako bi ljudi mogli živnuti kad bi svugdje smjeli vjerovati u ljubav. Kako bi ljudi mogli slobodno odahnuti kada bi sve nepravde okončale. Zaista – te tri velike riječi: istina, ljubav i pravednost uistinu opisuju božanske prilike. One su značajke Božje vladavine i konkretiziranje naše neutažene čežnje za dolaskom kraljevstva Božjeg. Da, dođi kraljevstvo Tvoje!

Neka nam pogled na simbol Boga Oca u našim Kućnim svetištima uvijek iznova u našim srcima probudi čežnju za dolaskom Očevog kraljevstva!

Izvor: Peter Wolf, Gebetsschule ‘Himmelwärts’, str. 120-123.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.