Oče, daj da ti se posvetimo kao djeca!

Oče, daj da ti se posvetimo kao djeca!

 

Ovaj duhovni poticaj, kao i sve ostale duhovne poticaje, možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici, kliknite OVDJE.


Očev simbol, kojeg smo u rujnu postavili u Ivanovačkom svetištu, podsjeća nas da imamo Oca na nebesima, koji nas s ljubavlju gleda, te vodi i usmjerava naš život. Želimo puni povjerenja uzvratiti njegov pogled i uvježbati djetinji razgovor s njim. Molitva koju nas je naučio moliti sâm Isus je poput škole u kojoj učimo pravilno moliti. Danas ćemo promotriti i posljednje tri kitice, koje nam je otac Kentenich u Dachau-u darovao kao objašnjenje Očenaša:

„I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim”

Poništi svu našu krivnju,
kako i mi u strpljenju
dobrostivo nosimo i praštamo,
poniženja što od ljudi trpimo.

Nakon molbe za kruh u Isusovoj uputi za molitvu slijedi molba za oproštenje. Je li ju smatrao jednako životno važnom? Gdje postoji stvarna krivnja, bez oproštenja se više ne može živjeti, biti sretan u svom životu. Ondje, gdje mi netko ne oprosti, zagorča mi život. Naš utemeljitelj preuzima Isusovu molbu. Realno polazi od toga da postoji krivnja, da postoji naša krivnja koju treba poništiti. Poništenje znači potpuno brisanje i ukidanje.

Spremnost na opraštanje koje Isus od nas traži otac Kentenich prevodi kao strpljenje, kojim mi „dobrostivo nosimo i praštamo“ (redak 3). Mi s drugima trebamo postupati kao Bog s nama, koji nas dobrostivo nosi, podnosi nas i oprašta nam. Spremnost na opraštanje očito mora biti vrlo velika. Treba ju i živjeti u paklu Dachau-a, kad „poniženja od ljudi trpimo“ (redak 4), jer ne poštuju naše dostojanstvo.

„I ne uvedi nas u napast“

Daj nama u kušnji snage,
da nam duša ne sustane;
štiti nas od prilika,
gdje grijeh nas snažno doziva.

Isus nas uči moliti, da nas Bog ne dovede u kušnju. Tu se ne misli prvenstveno na pojedinačnu kušnju neumjerenosti u jelu ili laganja. To je velika kušnja, koja čovjeka može slomiti u konačnom obračunu za Boga i Krista. Naš utemeljitelj želi da ozbiljno shvatimo kušnju i računamo na nju. U situaciji kušnje molit ćemo: „Daj nama u kušnji snage“ (redak 1). Trebamo snagu, kako iznutra ne bismo klonuli i posustali. Nastavak molitve svjestan je vlastitih granica i poznaje „prilike, koje snažno pozivaju na grijeh“ (redak 3 i 4). Mi nismo junaci koji se mogu upustiti u svaku bitku. Mudro je moliti Boga onako, kako to čini i predlaže naš utemeljitelj. Tako moliti znači i odgajati u sebi želju i volju za izbjegavanjem prilike za grijeh.

„Nego oslobodi nas od zla“

Djetinjega bića mi smo,
kao i ti grijeh mrzimo;
ipak, slabi smo i bijedni,
srama grijeha ti nas oslobodi.

Otac Kentenich posljednju molbu Očenaša uzima kao povod, da izmoli oslobođenje od zla grijeha. Potpuno u skladu s duhom Očenaša gradi na našem djetinjem svjetonazoru. Iz toga proizlazi temeljni stav protiv grijeha i svega zlog. Trebamo „mrziti zlo i voljeti dobro“, kaže npr. Psalam 94,10 ili poslanica Rimljanima 12,9. No, unatoč unutarnjoj odbojnosti prema grijehu, uvijek smo iznova „bijedni i slabi (redak 3). Unatoč našoj namjeri odbijanja grijeh ima nevjerojatnu moć privlačnosti, što je Pavao jednom ovako izrazio: „Činim zlo, koje mrzim“ (Rim 7,15). Ne možemo se sami toga osloboditi. To je pobjeda milosti, proboj prema djetinjem stavu, kad budemo oslobođeni od grijeha.

„Amen“

Amen! Da, neka bude tako!”
Kao djeca tebi se posvetimo.
Pogledom očinskim, dobrostivim,
vazda o sreći djetinjoj nam brini. Amen.

Amen je oblikovan kao završni akord, u kojem završava Očenaš. Prvi redak je ponavljanje pojma ‘Amen’ u njegovom liturgijskom značenju suglasnosti i potvrde. Drugi redak je poziv da cijeli Očenaš shvatimo kao ‘posvetu Bogu Ocu, u kojoj potpuno priznajemo naše djetinje biće i Božje očinstvo. Tko se daruje Bogu Ocu, potpuno se predaje brizi nebeskog Oca. Potom slijedi izrazito lijepa završna molitva: „Pogledom očinskim, dobrostivim, vazda o sreći djetinjoj nam brini.“ Daj da sve više živimo iz djetinjeg uvjerenja, da imamo oca na nebesima, koji nas gleda, kome na srcu leži naša sreća. Tko je izmolio Očenaš, u tom uvjerenju može reći ‘Amen’, i poći dalje svojim putem pod Očevim pogledom.

Izvor: Peter Wolf, Gebetsschule ‘Himmelwärts’, str. 125-128.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.