OBNOVA AKCIJE HODOČASNIČKE GOSPE – Informacija

OBNOVA AKCIJE HODOČASNIČKE GOSPE – Informacija

 

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi članovi HŠO!

Svaki jubilej je i prilika za obnovu kako duhovnu, tako i onu u vezi naših krugova Gospa Hodočasnica.

Ovdje na našoj web stanici možete preuzeti „Obrazac za prijavu kruga“. Naći ćete ga također u sljedećem broju Pisma saveza.

Što to znači? To znači da će sada svaki krug ispuniti taj obrazac i time ćete prijaviti svoj krug sa svim podacima koji se traže u formularu «Prijava».

Cilj i svrha ove obnove je da želimo imati ažurirane podatke o našim krugovima. Na taj način možemo lakše povezati naše članove, voditelji lakše mogu pratiti svoje krugove i imamo evidenciju o svakom aktivnom krugu.

Svaki popunjeni obrazac možete poslati putem e-maila (neki voditelji su već tražili i primili ovaj obrazaci putem e-maila pa ga možete tražiti i od voditelja koji imaju mail), putem pošte, ili na danima Hodočasničke Gospe, a posebno na dan proslave našeg Svetišta Kraljice srca i proslave 25.godina djelovanja Gospe Hodočasnice u Hrvatskoj.

Molimo sve članove koji vode svoje krugove da prijave svoje krugove na vrijeme.

Isto tako voditelji mogu skupiti podatke od svojih krugova i to mogu poslati odjednom, tako da ne mora svaki krug zasebno slati (npr. Voditelj XY odgovoran za 10 krugova skupi prijave za svih 10 krugova i šalje ih odjednom).

VAŽNO: krugovi koji se gase, neka ne predaju drugim osobama slike Gospe Hodočasnice kako bi se formirao novi krug, već te slike MORAJU vratiti najprije u Malu Suboticu! Novi krugovi smiju se i mogu se otvarati tek kada osobe odgovorne za Akciju Hodočasničke Gospe iz Male Subotice budu informirane o tome!!!

Ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte:  Ivana Mikac Dodlek 098 907 85 73 ili 098 9837 872 = IZA 16:00 sati ili gospođa Slađana Cirkvenčić 099 594 1046 = IZA 16:00 sati.

ISPUNJENE OBRASCE ŠALJITE NA ADRESU: IVANA MIKAC DODLEK, MIROSLAVA KRLEŽE 9, 40321 MALA SUBOTICA ILI PUTEM MAILA zmikac@yahoo.com

Zahvaljujemo svim kontaktnim osobama, voditeljima krugova na svim poslovima, zalaganjima za rast i razvoj ovog divnog projekta – hvala Vam što doprinosite da naša Akcija Hodočasničke Gospe živi! Neka Vas / nas vodi u tome naša Majka i Kraljica!

Vaš tim Akcije Hodočasničke Gospe!

Predstavnica i koordinatorica AHG

Ivana Mikac Dodlek

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.