Marija – kraljica puna ljubavi

Marija – kraljica puna ljubavi

 

Ovaj duhovni poticaj kao i sve ostale duhovne poticaje možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici u rubrici U školi oca Kentenicha, kliknite OVDJE.


Marija – kraljica puna ljubavi

♥ „Promatramo kraljičinu sliku. Kako ju vidimo? Kao „našu dragu Gospu“. Ona je ljubav. Ona je dostojna ljubavi: dostojna da bude ljubljena … Ali ona je i puna ljubavi, bogata ljubavlju, rasipno bogata ljubavlju. Zašto je njezino srce tako bogato ljubavlju?
Jer njezino srce potpuno pripada Bogu. A srce koje potpuno pripada Bogu, potpuno pripada i ljudima, ne pripada samom sebi.
Ona je bogata ljubavlju. Zašto? Jer bijeda njezine djece uvijek i uvijek iznova budi njezino bogatstvo ljubavi.“
♥ „No, ona i vlada ljubavlju. Što bi to značilo? Ona ne samo da ima sposobnost darovati ljubav, ne samo da ima beskrajno bogatstvo ljubavi u sebi, ona i vlada ljubavlju: rasipno izlijeva obilje tog bogatstva na sve nas, svu Evinu djecu diljem cijelog svijeta, na sve koji su na bilo koji način potrebiti.“
♥  „Naša draga Gospa! Što to znači? Što bi nam koristilo da je pred nama velika žena, uzvišena i veličanstvena, moćna i dobrostiva prema drugima.
Naravno, divili bismo se njezinoj veličini. Ali, ako je ta žena ‘naša draga Gospa”, i potpuno nam pripada, kao što i mi njoj potpuno pripadamo, kakva li beskrajna životna bliskost i bliskost ljubavi tu nastaje…“
♥  „Odabrati Majku Božju Kraljicom svog srca znači dopustiti joj da me oblikuje poput mekog voska. Kome pripada moje srce, njemu pripada sva moja osobnost. Bezuvjetno se predajem Majci i Kraljici svog srca. Ona je sad moja velika odgojiteljica, moja majčinska Kraljica i kraljevska Majka.“
♥  „Mi služimo našoj Kraljici, a s njom i po njoj vječnom Bogu.
Tada znamo da nije važno, što činimo, nego kako to činimo, s kojim stavom, kojom ljubavlju. Naša kraljevska služba mora biti služba ljubavi.
Služimo jedni drugima, ljubimo jedni druge. Koliko prilika imamo svaki dan za služenje u ljubavi! Koliko ljudi čeka malu pomoć, radostan pogled, ljubaznu riječ, dobrostivo razumijevanje! Za to su potrebne samo svijetle oči i srce koje ljubi. Moramo služiti. Ako ne služimo Vječnome, služimo našem „ja“. Ako naš život nije kraljevska služba, tada je to služba našem „ja“, a mi nismo ispunili poslanje naše Kraljice …“

P. Josef Kentenich, Znak svjetla nad svijetom, S. 40 ff.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.