Kristovi udovi, 3. dio

Kristovi udovi, 3. dio

 

Ovaj duhovni poticaj kao i sve ostale duhovne poticaje možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici u rubrici U školi oca Kentenicha, kliknite OVDJE.


Kristovi udovi, 3. dio

Život Isusov treba biti moje razamtranje, moj studij… Kristova molitva neka bude moja molitva, Kristov nauk moj nauk, Kristova ljubav moja ljubav, Kristova ljubav prema Mariji moja ljubav prema njoj.

Odavde poznata mjesta iz Svetoga psima dobiju možda dublji smisao. Kada Spasitelj Savlu pred Damaskom dovikuje: „Zašto me progoniš?“ (Dj 9,4) ili kada drugom prilikom tumači: „Što god ste učinili najmanjemu od moje braće, meni ste učinili (Mt 25,40), to bi moralo reći nešto više od onoga: Ja ću sve to tako shvatiti i uračunati, kao da ste to meni učinili…

Tako je i u ranom kršćanstvu bila uobičajena riječ: „Vidio si svoga brata, i time si vidio Krista.“

To shvaćanje se produbljuje, ako pođemo u školu kod Pavla i dopustimo da nas uvede u razumijevanje svoje omiljene prispodobe: o glavi i udovima.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist.  Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.  …  A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.“ (1 Kor 12,12-15.27).

Glava toga otajstvenoga Tijela Kristova jest Bogočovjek sam. Kao što glava u tijelu zauzima prvo mjesto, kao što je ona ujedinjujuće središte i životni izvor snage za cijeloga čovjeka, tako se  mora vrednovati položaj i djelotvornost Kristova u njegovoj Crkvi.

On ima prvo mjesto pred svim stvorenjima. On je Prvorođenac prije svakoga stvorenja i savršeni uzor svih kreposti. U njemu, „u Kristu Isusu“, stojimo svi mi kao jedinstvena zajednica pred Ocem. On pojedinim članovima svoga otajstvenoga Tijela prije svega po sakramentima stalno donosi novu hranu.

A svako živo tijelo treba i dušu. To je za Crkvu Duh Sveti. Spasitelj moli u svojoj Velikosvećeničkoj molitvi:

„Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:  da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.“ (Iv 17,20 sl.).

Ujedinjujući vez između Oca i Sina je Duh Sveti. On stoga mora imati istu funkciju u Crkvi: on mora biti njezina duša.                   

J. Kentenich, iz: Studija o svetosti svakodnevice, 1937.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.