Kristovi udovi, 1. dio

Kristovi udovi, 1. dio

 

Ovaj duhovni poticaj kao i sve ostale duhovne poticaje možete pročitati na našoj schönstattskoj web stranici u rubrici U školi oca Kentenicha, kliknite OVDJE.


Kristovi udovi,  1. dio

Samo u Kristu možemo doći k Ocu. Budući da je biti udom Kristova tijela tako velika tajna, govorimo o Mističnom tijelu Kristovom, Corpus Christi mysticum.

Povezanost djeteta Božjega s Kristom bliskija je od one između brata i sestre. U Svetom pismu se ona naziva zaručničkom. Tako apostol Pavao piše Korinćanima: „Zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu.“ (2 Kor 11,2).

Svaka duša u stanju posvetne milosti, možemo također reći, svako dijete Božje, bilo muškarac ili žena, u tom je smislu zaručnica Kristova, živi,  dakle, stalno s Kristom u otajstvenoj povezanosti,  u dubokom zajedništvu života i sudbine.

Tko pripada djevičanskom staležu, taj  odnos zaručništva učinio je isključivim. Svetac svakodnevice zna to i brine se za to da njegovo životno zajedništvo s Kristom u vrlo bliskom zajedništvu ljubavi dozrijeva i da se odražava.

A da bi stvorio nosiv temelj za svoje hrvanje i stremljenje, rado čita u Svetom pismu duboke prispodobe o trsu  i lozama te o glavi i udovima. Ovdje se radi o tako velikim tajnama, da se one jasnim pojmovima uopće ne mogu do pojedinosti razgraničiti. Zato Spasitelj i njegov apostol Pavao govori  u metaforičkim govorima,  koji najviše odgovaraju svjetlo-tamnom karakteru prispodobe.

Bio je to svečani trenutak, koji je Spasitelj izabrao za svoju prispodobu. Apostoli su upravo primili Prvu svetu pričest i dirnuti su slušali oproštajne govore svoga učitelja – neposredno prije njegova hoda u smrt. Je li prije nisu bili sposobni prihvatiti tu veliku poruku? Jesu li sada dovoljno pripremljeni i ugođeni za to?

 „Spasitelj tumači: “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar … Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u  meni …Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne … Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda … (Iv 15,1-8).

J. Kentenich, iz: Studija o svetosti svakodnevice, 1937.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.