IZ SVETIŠTA U SVIJET – DEVETNICA – PETI TJEDAN

IZ SVETIŠTA U SVIJET – DEVETNICA – PETI TJEDAN

 

Ova devetnica se objavljuje po tjednima – svaki tjedan novi dio, a na kraju će biti cijela devetnica u rubrici Preuzimanja.


PROČITAJTE:

             PETI TJEDAN
Odobravanje i blagoslov KLER-a

Pozobonova molitva:

Draga Majko i Kraljice, sve svoje duhovno milosno blago želimo kao zahvalu položiti u Tvoje svete ruke, da to razdijeliš. Oslobodi sveto Schönstattsko djelo od svih postojećih zapreka, osobito u pitanju korištenja Prasvetišta. Također molimo Tvoj zagovor da Tvoje vjerno oruđe, sluga Božji Josip Kentenih i njegov duhovni sin Josef Engling, koje si Ti odabrala, budu što je moguće prije, na dobro svete Crkve, podignuti na čast oltara.

Majko, nemoj zaboraviti ni svoga vjernog Apostola Pozobona pridružiti uz njegove molitve, MOLIMO TE.

  • Moje jutarnje molitve
  • Obnova osobnog ideala i osobne odluke
  • Poseban ispit savjesti prije podne

Đakon Pozobon bio je čovjek globalnih dimenzija. Njegov život, njegov rad, njegove djelatnosti i njegova duhovnost poruka su za sva područja Crkve i za sve ljude. U svojem životu povezivao je goruću ljubav prema Mariji s dubokom ljubavlju prema Kristu i Trojedinom Bogu, pa otuda izviru: njegova svijest o vlastitoj neznatnosti i uvjerenje o grandioznom poslanju koje je primio. Ja sam koristio vrijeme za onoga koji je umro na križu i ostavio nam poruku o otkupljenju svih ljudi. Sve moje djelovanje služi tome da se Gospodinu priprave putovi. Ljubav podnosi sve. U svakom slučaju nikad nisam izostao od stola s posvećenim kruhom. U svom dugogodišnjem djelovanju svaki je dan išao na Svetu Misu i Svetu Pričest, a iz njih je crpio snagu za taj dan.

Hvala svim svećenicima koji su mi podijelili sakrament pokore.

Na koji način i koliko često pripravljam put Gospodinu da bi On mogao doći u moje srce?

Gospodine Isuse, ti nam se daruješ svaki dan u otajstvu euharistije. Daj da i ja budem svaki dan dionik tvoje Svete Žrtve i Svete Pričesti kao tvoj Pozobon, MOLIM TE.

Pozobon je imao običaj da Josipu Kentenihu pošalje kopiju godišnjeg izvješća, a original je svakog 8. prosinca predavao svom biskupu.

Osnivač schönstattske pobožnosti, Josip Kentenih, pohvalio je Pozobonov rad, dao svoj blagoslov i odobrenje riječima: „U Svetištu MTD (Majke Triput Divne) molim poseban blagoslov i zaštitu mile Majke Božje za Vašu kampanju krunice, koju tako revno provodite. Schönstatt, 04. kolovoza 1951.“

Pozobon je taj blagoslov uvijek osjećao prisutnim i Duh Sveti očito je djelovao u njemu svojim darom jakosti.

Biskup Dom Erico Ferrari htio je Pozobonu pribaviti više autoriteta kod župnika i konačno ga posvetom za đakona službeno uključiti u apostolat biskupijske Crkve, pa je to učinjeno 30. prosinca 1972.

Nakon što je biskup Dom Ivo Lorscheiter primio Pozobonov godišnji izvještaj, odgovorio je: „Opažam, ne bez ganuća, da je Vaš rad po selim i stambenim četvrtima dostigao srebrni jubilej, jer je počeo prije 25 godina. Vaša svagdašnja molitva doista je hvalospjev u našoj dijecezanskoj Crkvi, a Vaš pastoralni rad zaslužuje naše duboko štovanje.“

Biskup Lorscheiter podijelio je Pozobonu za put svoj izričiti blagoslov i napisao: „U TOJ HODOČASNIČKOJ SLICI oličeno je toliko velikodušnosti i toliko mnoštvo milosti da se može i mora reći: pravi dragulj kreće na put.“

Jednom prigodom došlo je do krivog tumačenja biskupovih uputa upućenih Pozobonu. Nakon tjedan dana biskup Sartori uputio mu je poziv da dođe na razgovor. Rekao je tada Pozobonu: „Znam da niste zlonamjeran čovjek…“ Nakon nekoliko rečenica Pozobon je shvatio i prihvatio biskupove upute. Zamolio je za nastavak djelovanja, a onda je biskup rekao: „Uzmite onda opet svoju ‘sliku’ i radite kako hoćete.“ No Pozobon je zatražio da mu se to odmah stavi napismeno. Od tada je uvijek imao u džepu karticu s bilješkom u kojoj mu pomoćni biskup dopušta rad, a nije tu nedostajao ni biskupov blagoslov.

Jednom je rekao Majci Božjoj: Ne bih htio biti tvrdoglav i prkosan. Htio bih samo biti vjeran, pa te molim za neki znak kad dođe netko tko bi se htio suprotstaviti tvome djelu. Poslije je počeo opažati da je uvijek nalazio prikladan odgovor kad bi ga netko riječima „napao“. Znao se braniti ne vrijeđajući nikoga, i napadači bi se s time pomirili. Shvatio je da je to znak koji mu je Majka htjela dati, pa je zbog toga u svojoj nutrini osjećao veliku radost. Ovo nam jasno pokazuje njegovu otvorenost Duhu Svetom.

Siromašni Pozobon zahvaljuje Djevici, Majci Gospodinovoj, za sva ganuća, za suze prolivene zbog nerazumijevanja, a i zato što ga je, unatoč svemu, uvijek održala u vjernosti. Hvala!

Znaš i sam, Pozobone, kako ti je bilo kada te drugi nisu razumjeli, a osobito kada nisi mogao odmah naći zajednički dogovor sa predstavnicima Klera. Nisu te razumjeli jer si činio nešto novo za dobrobit cijele Crkve, donosio si ljudima Majku Božju i pripravljao „novi put“ Gospodinu. Ljudski gledano, to često izgleda teško i komplicirano, ali u svojoj poniznosti savladavao si te ljudske teškoće i prepreke. Nisu znali da te neka nova Božanska Snaga pokreće, vodi i nosi. Najvažnije od svega jeste da si bio vjeran Bogorodici, pa te je Ona zagovarala kod svoga sina Isusa, a On je svojim slugama svećenicima davao znak da prihvate tvoje djelovanje.

Pozobone, ti si izmolio od Majke Božje sposobnost komunikacije i dogovora sa župnicima ili biskupima o svim aktivnostima za dobro Svete Crkve. Izmoli i meni poniznost i takav dar, da u razgovoru nadvladamo sve nesporazume, pa da i naš župnik……………… odobri svako djelovanje schönsttskih članova, a koje je za razvoj pobožnosti, napredak naše župe i za opće dobro Svete Crkve, MOLIM TE.

Na hodočašću u Rim Pozobonu je u pratnji bio vlč. Severino. Ispred bazilike Svetoga Petra prolazio je Papa poslije audijencije, a oni su nekako uspjeli doći u prednji red. Kad je Sveti Otac Ivan Pavao II. u otvorenim kolima prolazio kroz mnoštvo, došao je i do njih. Na svoje iznenađenje vlč. Severino bio je zamoljen da dođe kroz ogradu naprijed. Papa je zastao pred slikom, saslušao kratko objašnjenje i blagoslovio Gospu Hodočasnicu sa dubokom sabranošću. Kad je čuo da je slika došla iz Brazila, pobliže ju je promotrio, još jedanput blagoslovio i položio ruku na nju. To je bio vrhunac posjeta Rimu.

U svakom sam mjestu ostavio nešto za dobrobit Crkve.

Župnici su dali punu potporu i svoj blagoslov našem pothvatu da lik Majke Božje, Majke i Kraljice, postavljamo na stupove, u kapelice ili oratorije. To je nešto jednostavno, ali privlačno. Pa ako se nekomu ta stvar i ne sviđa , dođe da vidi a Majka se Božja pobrine za ostalo.

Molitva za proglašenje Pozobona blaženim:

Gospodine Isuse, svaki dan si viđao svoga slugu Pozobona kada je dolazio k Tebi da se sjedini s Tobom u Tvojoj Svetoj Žrtvi. Znamo da za Tebe nema ništa vrjednije na ovoj Zemlji. Godinama je kao đakon vršio svoju službu Euharistijskog pomoćnika na Svetim Misama. Osim toga rado je svaki dan nosio svoj križ, pa čak i malu Schönstattsku kapelicu na ramenima, a kako bi Tebe i Majku Mariju donio u svaku obitelj i svako srce. Isuse, zbog svih tih njegovih zasluga sjedini ga u Kraljevstvu Očevu sa svima svetima, MOLIMO TE.

  • Poseban ispit savjesti poslije podne ili navečer
  • Obnova osobnog ideala i osobne odluke
  • Moja večernja molitva

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.