DUHOVNE VJEŽBE S. MARIANE

DUHOVNE VJEŽBE S. MARIANE

 

U Svetištu Majke Novog Saveza u Ivanovcima u nedjelju 24. rujna 2023. održane su duhovne vježbe za žene i majke, pod geslom: „Živjeti novi Savez ljubavi“!

Duhovne vježbe vodila je naša sestra Mariana, počevši uvodnom molitvom i predstavljanjem programa.

Naglasak je stavljen na tišinu i šutnju, koje imaju posebnu ulogu u duhovnim vježbama. Naime, samo u tišini i šutnji možemo čuti Božji glas i osjetiti ljubav Boga i Majke Božje, osobito jer boravimo u hramu ljubavi kod Oca i Majke.

Prvo predavanje s temom: Sv. misa – obnova novog Saveza, a upućuje nas na sv. Euharistiju, te kako prihvatiti i dati vodstvo nebeskom Ocu i Majci Mariji. Slušali smo i o oblicima spasenja, pobožnosti prema Majci Mariji te što češćem pristupanju sv. pričesti. To su stupovi našeg vjerničkog života, a sv. misa je upravo škola za našu djetinju ljubav prema nebeskom Ocu.

Svatko od nas, razmatrajući u tišini i u dubini svoje duše sva događanja i sve bitke koje osobno prolazimo, postavlja si pitanje vlastite snage i spremnosti prihvaćanja Božje volje u svakom trenutku. Stoga su nas posebno dirnule riječi sr. Mariane: da Isus u osobi svećenika i u službi riječi dolazi k nama, a cijeli je Njegov život prožet potpunim predanjem i pouzdanjem u volju Očevu. Isus Njega želi proslaviti, a sve nas obuhvatiti tom ljubavlju. Dakle, Očeva djeca postajemo u onoj mjeri u kojoj smo povezani s Kristom.

Stoga, treba probuditi i produbiti djetinju ljubav prema nebeskom Ocu i živjeti tako da nam sv. misa postane žarište dana, i živjeti tako da dnevna misa postane životna.

U drugom predavanju, pod motom Marija – Majka Novog Saveza, naglašava se sklapanje saveza između Boga i ljudi, od Abrahama, Noe, Mojsija i kralja Davida sve do Djevice Marije. Bog svoje zapovijedi želi upisati u naša srca, ali samo ako svatko od nas to hoće svojevoljno kao slobodno dijete Božje, bez prisile. Članom toga Saveza postaje se i treba ga održavati budnim. Zato i molimo: Kriste, tvoje svjetlo neka svijetli u meni!

Naglasak je stavljen na pitanje: Kako živjeti novi Savez ljubavi? Odgovor je u našem življenju u ljubavi kroz Isusa i Mariju, a taj plamen i tu vatru u sebi treba uvijek iznova jačati.

Marija je rekla svoje DA, ali ga i mi trebamo reći kako bi došlo do povezivanja božanske i ljudske naravi te kako bi Isus sam postao naš novi Savez, a Marija Majka novog Saveza.

Sklapanje Saveza ljubavi s Marijom potiče nas na bolji život, na junačku borbu protiv zla i slavno umiranje grijehu. Stoga bi pravi i iskreni vjernik uvijek trebao biti vedar, pun optimizma i nade u bilo kojoj ili bilo kakvoj oluji života. To znači biti Božji. Tada u nama raste unutarnji mir i duhovna snaga, a svako odvajanje od Boga, svaki grijeh pridonosi raspadu naše ljudske osobnosti.

Savez ljubavi je ujedno i put svetosti jer nam oblikuje život, mijenja naše međuljudske odnose, donosi mir i snagu u teškim životnim situacijama. On zasigurno pridonosi kvalitetnijem razvoju naše osobnosti. Živjeti Savez ljubavi znači biti siguran u Marijinim rukama i zauzeti zaštićeno mjesto u Njezinom srcu.

Nakon iskustva te ljubavi u savezu s Marijom, čovjek ne može ostati isti i nepromijenjen, ne može biti ravnodušan na potrebe drugoga niti zatvoren za suživot u vlastitoj obitelji, župnoj zajednici i u svijetu. Ako i kada taj žar prave Kristove i Marijine majčinske ljubavi nosimo i dijelimo s drugima, tada u nama svijetli pravo Kristovo svjetlo.

Treće predavanje na temu: Ti u meni, ja u tebi – postavlja pitanje želimo li stvarno postaviti svoje srce između Isusovog i Marijinog? Želimo li uroniti u tu ljubav i biti njome zaštićeni i slijedimo li zaista Isusovu zapovijed ljubavi?

Spomenimo se ljubavi majke i djeteta, tako su naša imena neizbrisivo upisana u Marijino srce. Ta je ljubav neizmjerna i bezuvjetna i ne smije postojati ništa što bi nas – djecu otrgnulo od Majčine ljubavi. Upravo je Marija ta koja je podnijela velike boli i patnju žrtvujući svoga jedinog Sina za sve nas. To znači da je Marija i moje ime upisala u svoje srce krvlju Sina svoga i vatrom ljubavi. Kao odgovor na tu i toliku ljubav i ja želim u svoje srce upisati njezino ime krvlju i vatrom.

Slijedilo je euharistijsko klanjanje i zatim sveta misa koju je predslavio vlč. Danijel Tigandžin – župnik iz Veliškovaca.

Susret je završio kratkim domjenkom i druženjem svih nas okupljenih u zajedništvu toga dana. Duhovno ispunjeni i obogaćeni ovim vježbama, od srca zahvaljujemo našoj dragoj sr. Mariani koja ih je za nas pripremila.

Uputili smo se svojim domovima uz pomisao na riječi o. Kentenicha:

Čvrsto vjerujem da nikad neće propasti onaj tko čvrsto drži
Savez ljubavi s Marijom

Ana Sršić

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.