DUHOVNA OBNOVA AKCIJE HODOČASNIČKE GOSPE povodom 25. obljetnice dolaska i djelovanja Gospe Hodočasnice u Hrvatskoj

DUHOVNA OBNOVA AKCIJE HODOČASNIČKE GOSPE povodom 25. obljetnice dolaska i djelovanja Gospe Hodočasnice u Hrvatskoj

 

Kada smo ranije gledali na lik osnivača projekta Gospe Hodočasnice, spomenuli smo i odakle dolazi slika te kako se možemo još dublje i više povezati sa našom dragom Majčicom kada nam dolazi u kuću kao dragi gost sa svojim Sinom Isusom. Gledali smo i na tri milosti koje nam Majka donosi svojim posjetom.

A sada želimo dati poticaj kako možemo razmatrati sliku Majke Božje kada nam dolazi u posjetu:

“Razmatrajmo tu sliku”

Na slici gledamo Mariju, Majku Božju, i njezino dijete. Očigledno je koliko su majka i dijete povezani. Objema rukama Marija drži svoje dijete. Njezin ogrtač pruža djetetu sigurnost i zaštitu. Ali ipak, Marija ne skriva dijete, nego ga nudi promatraču! Veo je simbol jedne tajne. Na slici obavija majku i dijete. Tajna Marijna srca je Isus. Veo naviješta ovu povezanost. Dva srca i jedan otkucaj! I lica Marije i Isusa su slična…

Svjetlo koje obrubljuje glavu Marije i Isusa dolazi od djeteta i preplavljuje cijelu sliku. Isus je Svjetlo od Svjetla. Tko dolazi u blizinu ovog djeteta bit će ispunjen njegovim svjetlom. To najviše vrijedi za Mariju koja odražava ovo svjetlo Isusa Krista.

Marija nas prima ljubaznim i nježnim pogledom. Naš osnivač, pater Joseph Kentenich, kaže da je naše mjesto kod Marije tamo gdje se nalazi njezino dijete. Ona je moja Majka, moja osobna Majka. Ona me drži nježno, u naručju. Kod nje sam kod kuće. Ona ima veliko srce za mene, isto kao za Isusa, svoga Sina.

Ona mi pokazuje i nudi svoje dijete. Hoću li i Njega zagrliti? On će i mene i moj život ispuniti sa svojim svjetlom i toplom ljubavlju. Blago onima koji se približavaju ovoj slici i kojima se približava ova slika, jer tu je vanjski znak prisutnosti Marije i Isusa!

Molitva

Draga sveta Marijo, Majko Božja, po svojoj se milosnoj slici očituješ kao Triput Divna Majka, Kraljica i Pobjednica  Schönstattska.

Ti si Majka Božja, Majka Otkupitelja, ali i moja osobna majka. Žarka ljubav povezuje Te s Tvojim Božanskim Djetetom. Ta ljubav Njemu želi dovesti sve koji se Tebi poklanjaju. Molim Te, primi me i dovedi mene i sve koje volim Tvom Božanskom Sinu. Znam da – kad Te ljubim – moja se slaba ljubav povezuje s Tvojom velikom ljubavlju prema Isusu Kristu. Kad Tebe volim, moja će ljubav prema Isusu rasti, ona će okusiti zaštitu, toplinu i ustrajnost. Molim Te, pokloni moje srce Isusu!

Tvoje me oči gledaju, pune dobrote i ljubavi. Tvoje me oči traže gdje god stojim i kamo god idem. Ti vidiš moju radost i moju bol. Ti me vidiš kad idem Božjim putovima, ali i kad idem stranputicom. Vidiš moje borbe, uspjehe i neuspjehe. Sa svime smijem doći k Tebi. U Tvome srcu imam zavičaj. Tebi sam dobrodošao.

Ti vidiš i sve one koje nosim u srcu – u ljubavi i radosti, ali često i u nevolji i u suzama. Vidiš sve što me raduje, ali i sve što me tišti; sve to uzimaš u svoje ljubeće srce.

Kao davno u Kani, kad si vidjela nevolju mladenaca koji više nisu imali vina, vidiš i moju nevolju. Kao što si tada, tako i danas govoriš svojemu Sinu: „Gospodine, nemaju više vina: “vina” zdravlja, “vina” egzistencije i posla, “vina” mira, radosti, slobode, vjere, nade i ljubavi…”

I kao davno, Isus će na Tvoju riječ učiniti čudesa ljubavi i milosrđa.

Tako se prepoznajem ljubljen kao dijete u Tvojemu srcu i obavijen Tvojom dobrotom, kao što je ovo božansko Dijete u Tvojim rukama zaštićeno ogrtačem. Mi smo ljudi braća i sestre Tvoga Sina. Tako si Ti uistinu moja osobna Majka. Hvala Ti na Tvojoj ljubavi!

Tvoje me oči, također, pitaju za moj doprinos: moju molitvu i žrtvu, moje zalaganje i svjedočanstvo. Ujedinjuj moju slabost s Tvojom snagom. Daj da bude Savez ljubavi među nama.

Smijem imati pouzdanje da se pokazuješ kao Majka Triput Divna koja djeluje u mojem životu i koja se, također, pokazuje kao Kraljica i Pobjednica u svim borbama i teškoćama života.

Poklanjam Tebi svoje srce, draga moja Majko! Uzmi mene i sve moje s moga srca. Hvala Ti Marijo!”

Iz knjige “Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega”

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.