Da Povelja osnutka na nov način postane stvarnost (1. dio)

Da Povelja osnutka na nov način postane stvarnost (1. dio)

 

Novo utemeljenje Schönstatta, što to znači?

Dopustiti da Povelja osnutka na nov način postane stvarnost! Ovdje morate provjeriti znate li još sve te stvari:

Koliko Povelju osnutka poznajemo? Prvu Povelju osnutka, Drugu povelju osnutka.

Bilo bi, naravno, dobro, jer stvarno iznova osnivamo, započeti s Prvom poveljom osnutka.

Tu su sada dva konkretna pitanja koja nas zanimaju. Zar ne, Povelja osnutka je Povelja o Savezu ljubavi15 koji je Majka Božja 1914. sklopila sa Schönstattom kao mjestom i s Obitelji.

Tu je, naravno, onda jednostavno, vrlo popularno pitanje, kao što je to kod svakog saveza – ako se radi o savezu, po sebi je razumljivo uzajamno obećanje.:

Prvo: što Majka Božja, kao sudionica u Savezu, obećava nama preko te Povelje osnutka?

A zatim drugo: što zahtijeva od svojih partnera u Savezu? Razumijete li tu uzajamnu povezanost? Što zatim nalazimo, po sebi nije ništa novo. To znamo manje ili više. A unatoč tomu je novo. Ima, naime, stvari koje se uvijek mogu slušati, uvijek iznova, također pod najrazličitijim vidicima, tada s vremenom idu dublje. Dakle, još jednom, što je veliko pitanje? Što je Majka Božja kao sudionica u Savezu 1914. obećala nama, i što zahtijeva od nas?

Ako se sada pitamo: Zašto nas to sada zanima?, dapače, ako se pitamo: zbog čega upravo nas, koji sada također izvana stojimo pred jednom vrstom novoga osnivanja?, (tada) odgovor može glasiti samo: Jer za naše novo svetište tamo prijeko16 vrijedi isto obećanje, ali vrijede i isti zahtjevi koji se nama postavljaju. Koje zahtjeve to mi moramo ispuniti da bude opravdana nutarnja uzajamna povezanost između 1914. i 1964.? Umjesto da ja to sada nadugo dokazujem, ponavljam samo rečenicu: za svako Filijalno svetiše17 vrijedi točno ono isto što vrijedi za Prasvetište. Razumijete li tu uzajamnu povezanost? Prapovijest Schönstatta je uvijek od velikoga značenja, osobito pojedine povelje osnutka, jer se one sve prenose na Filijalno svetište.

Druga osebujnost našega Saveza ljubavi sastoji se u tome da taj Savez vrijedi samo toliko dugo dok i ljudski partner u Savezu ostaje donekle vjeran. Vidite, ako ovdje iz naše nove centrale nešto treba nastati, tada silno mnogo ovisi o tome da zahtjeve, koje Majka Božja postavlja, i ispunimo. Velik je to dio osebujnosti koji smo skovali u oblik: Ništa bez tebe, ali također ništa bez nas!18 To se od početka poučavalo u Schönstattu. Čim mi kao partneri u Savezu prestanemo Majci Božjoj davati doprinose u milosni kapital, moramo računati s time da Majka Božja, ljudski govoreći, vrlo skoro tako reagira da ode s toga mjesta. Vidite, to je, naime, dio originalnosti, kako smo mi to uvijek govorili i učili. Uvijek smo si zamišljali da Majka Božja želi, po planu Božjemu, biti zamoljena da se ovdje nastani. I ako mi prestanemo moliti, ako prestanemo davati doprinose u milosni kapital, moramo računati s time da nam Majka Božja također kaže: „Nos cum prole pia -“20 Ona će otići od nas.

Gledajte, to je, naime, pedagoški sada vrijedno na primjer za našu djecu. Ona za to imaju više smisla nego mi. Ako oni to razumiju, to znači: Mi također moramo Majku Božju „privući dolje“, kao što je to tada učinila Schönstattska mladež – Vidite, radi se o velikim stvarima u Schönstattu: tu se uvijek postavljaju zahtjevi za odgoj, za samodogoj. I, naravno, uvijek je od velikoga značenja da se povremeno te sve stvari obnovljene opet u sebe primaju i produbljuju.

Da, sada ćete razumjeti zašto želim progovoriti o tim dvjema stvarima: (prvo), što Majka Božja obećava nama? Nama, to znači na tomu mjestu i toj Obitelji. Što obećava ona sada tom novom mjestu i toj obitelji? Sada Vam mogu odmah reći: Ona daje sedam21 obećanja. Vjerujem da bismo sada zapravo morali nekoga od naših pozvati da pogleda u Prvoj povelji osnutka nalaze li tih sedam obećanja.

Svakako ne smijete previdjeti: Tih sedam obećanja pretpostavljaju s naše strane ispunjavanje sedam zahtjeva. To se događa samo u mjeri u kojoj mi ispunjavamo te zahtjeve. Postoji, dakle, svejedno jesmo li odrasli ili pripadamo mladeži, stalni ispit savjesti za nas.

_____________

15 Usp. L. Penners, Liebesbündnis, u: Schönstatt-Lexikon, str. 229–233.

16 Misli se na svetište koje se trebalo sagraditi na novostečenom zemljištu u mjestu Waukesha.

17 Izvoru vjerna imitacija Prasvetišta u Schönstattu. Prvo Filijalno svetište nastalo je 1943. u mjestu Nueva Helvetia/Urugvaj. Danas na svim kontinentima Zemlje ima oko 200 Filijalnih svetišta.

18 To geslo je već rano ušlo u povijest Schönstatta, jer jezgrovito izražava uzjamnost u davanju i primanju na temelju Saveza ljubavi. Usp. L. Penners, Liebesbündnis, u:Schönstatt- Lexikon, str.229–233.

19 Doprinosi u milosni kapital su dobra djela, kojih zasluge stavljamo na raspolaganje Majci Božjoj s molbom da  uvijek iznova djeluje u Schönstattu. Usp. L. Penners, Beiträge zum Gnadenkapital, u:Schönstatt- Lexikon, str. 127 sl.

20 Riječ „Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria!“ (Sa svojim dragim Djetetom neka nas blagoslovi Djevica Marija) otac Kenetnich je koristio i kao zaključnu riječ ili kao riječ oproštaja.

21 U ovom predavanju otac Kentenich navodi neprestano sedam obećanja. Kasnije govori o šest obećanja.

 

Koraci za osobno vrednovanje

Koja rečenica, koji odlomak mi posebno govori?

Što mi kaže za moje „ovdje i sada“?

Koji poticaj ću ponijeti sa sobom u sljedeće dane?

 

Koraci za vrednovanje u skupinama

  1. Tekst po odlomcima redom glasno pročitati.
  2. Tišina u kojoj svaka/svaki može tekst osobno pročitati.
    Riječi ili rečenice, koje nam spontano govore, potcrtati.
  3. Pročitati naglas potcrtana mjesta.
    Jedni drugima reći: Što mi je u toj rečenici/riječi važno?
  4. Razmjena mišljenja / Pogled na današnju situaciju: Što ću ponijeti sa sobom kao poticaj?

 

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.