Čuj prošnje naše Majke

Čuj prošnje naše Majke

 

Kada klečimo duhovno ili stvarno u našem Svetištu, kada zahvaljujemo nebeskom Ocu i našoj Majci i Kraljici, kada iznosimo svoje prošnje i kada se njima iznova stavljamo na raspolaganje, iskusit ćemo da smo pred njima maleni i slabi, da ništa ne možemo po vlastitim snagama; da, i da smo također uvijek iznova zgriješili.

U svojoj Večernjoj molitvi otac Kentenich nas uči kako mi tu našu malenost i našu krivnju na pravi način možemo donijeti pred nebeskog Oca. Ovdje slijede ponajprije prve dvije uvodne kitice:

Tvoje očinsko Srce je ožalošćeno,
jer Te nismo pravo ljubili.
Nek predragocjena Krv Isusova
bude tome zadovoljština.

Moramo poći od toga da smo tijekom dana Boga ne samo obradovali, nego smo također njegovo „očinsko srce ožalostili“ (1. redak). Ovdje se govori o Bogu posve ljudski. Možda to moramo učiniti kako bismo si posvijestili da je Bog doista osobno bližnji, da je on Bog kojemu nije svejedno da li ga mi ljubimo ili ne. Stari zavjet čak govori o Božjoj ljubomori kako bi se objasnio taj osobni Božji angažman. Zamislimo si kako ga žalosti, kako žalosti njegovo očinsko srce ako ga pravo ne ljubimo. Za našega oca i utemeljitelja bila je to odlučujuća točka o krivnji kod pitanja „pravo ljubiti“ (2. redak).

Ono što smo ostali dužni u ljubavi prema Bogu i prema ljudima neka „predragocjena Krv Isusova“ bude tome zadovoljština (3.-4. redak). Prije nego se prisjetimo konkretne krivnje, molimo Oca da spasiteljska smrt njegova Sina bude zadovoljština za sve. Budući da u krvavoj Isusovoj smrti na križu postoji zadovoljština, mi ne trebamo diskutirati o našoj krivici i ne trebamo je gurati od sebe, nego je možemo priznati pred nebeskim Ocem.

Čuj prošnje naše Majke.
Dopusti joj da bude uz nas.
Njezine zasluge prihvati
i pogledaj nas očinskim okom.

Druga kitica uključuje Majku Božju u igru u njezinoj ulozi prilikom djela spasenja. Nebeski Otac neka bude pozoran na njezine prošnje i neka joj dopusti da bude uz nas (1.-2. redak). U našoj krivnji mi nismo ostavljeni sami. To je također uvjerenje tisuću puta izgovorene molitve u Zdravo Mariji: „Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše“. Upravo u iskustvu vlastitog siromaštva i potrebe za milosrdnošću to je pomoć i daje pouzdanje kako bismo znali za njezine prošnje i kako smijemo uputiti na njezine zasluge. „Njezine zasluge prihvati i pogledaj nas očinskim okom“ (3.-4. redak). Unatoč tome da smo toliko puta zakazali, smijemo se nadati tom „pogledu“ Oca. To je ohrabrujuća slika i slika koja govori o pomirenju.

Izvor: Peter Wolf, Gebetsschule ‘Himmelwärts’, str. 311.-312.

Aktualno i važno

Pogledajte važne datume i događaje. Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Neka i u vaš dom dođe Gospina slika.