10. godišnjica dolaska oltara Triput Divne Majke Schönstattske u Ivanovcima

10. godišnjica dolaska oltara Triput Divne Majke Schönstattske u Ivanovcima

 

Danas je poseban dan – 10. godišnjica kako je stigao oltar naše Triput Divne Majke u Ivanovce iz Slavonskog Broda.

Sjetimo se kako smo bili sretni kada smo nosili njegove dijelove u više automobila. Majka Triput Divna je sjedila na zadnjem sjedištu auta u našim krilima, ali mi smo sigurno bili u Njenom krilu.

Imamo se razloga veseliti i upitati: “Zar je već toliko prošlo?” Tako sve brzo prolazi, ali dobro je da se ne može zaustaviti vrijeme, jer tada ne bi imali SVETIŠTE.

Svakim danom kroz vrijeme možemo rasti u Mudrosti ako dopustimo Božje djelovanje po zagovoru naše Majke.

Jozefina Varžić

Aktualno i važno

Prinesite svoj doprinos i potrebe našoj Majci. Preuzmite važne objave i poticaje. Pogledajte važne datume i događaje.