Tvoje Svetište naš je Tabor

Tvoje Svetište naš je Tabor

 

Schönstattsko svetište – naš Tabor! Ta “vizija” oca Kentenicha pretočila se i u schönstattske hore koje je formulirao u koncentracijskom logoru Dachauu. Dopustimo stoga da danas budemo inspirirani njegovim mislima iz 9. hore (treći čas):
Tvoje Svetište isijava u ovo naše vrijeme
sunčani sjaj i slavu Tabora.

 

Tvoje Svetište naš je Tabor

Krenimo zajedno prema polaganju kamena temeljca drugog Schönstattskog svetišta u Hrvatskoj. Također i za ovo Svetište vrijedi ono što je otac Kentenich očekivao dana 18. listopada 1914. za Prasvetište:
„Kad je Petar vidio Božju slavu na Taboru, povikao je ushićen: Ovdje je dobro biti. Načinimo ovdje tri sjenice! Ove mi riječi stalno dolaze na pamet. I već sam se češće pitao: Ne bi li sada bilo moguće da naša kongregacijska kapelica ujedno postane i naš Tabor na kojem bi se objavljivala Marijina slava? Veće apostolsko djelo ne možemo bez sumnje izvršiti niti ostaviti dragocjenije nasljedstvo svojim potomcima, nego da potaknemo svoju gospodaricu i zapovjednicu da ovdje na poseban način podigne svoje prijestolje, razdijeli svoje blago i učini čuda milosti.”

 

Schönstattsko svetište – naš Tabor! Ta “vizija” oca Kentenicha pretočila se i u schönstattske hore koje je formulirao u koncentracijskom logoru Dachauu. Dopustimo stoga da danas budemo inspirirani njegovim mislima iz 9. hore (treći čas):
Tvoje Svetište isijava u ovo naše vrijeme
sunčani sjaj i slavu Tabora.
„Tabor“ je našem utemeljitelju pojam otkrivenja Kristove slave. Na brdu Tabor postaje vidljiv sav sjaj i slava, tko zapravo Isus jest. U Svetištu Majke Božje trebala bi iznova zasvijetliti Kristova slava.
Ondje gdje se Krist-Sunce jasno razotkriva
slavno, kao nekoć na Taboru,
dobro je biti kao u raju,
jer tamo se spustio Duh Sveti.
Sunce koje se dopodne probija kroz zavjese oblaka i magle jest predivna usporedba za ono što biblijska priča želi reći o Isusovu preobraženju na Taboru. Na brdu, na biblijskom mjestu Božjeg otkrivenja, pojavilo se učenicima „Kristovo sunce“ (redak 1.). Ovdje oni veličanstveno spoznaju ono što su u tišini počeli naslućivati. Ovakvu pobjedu nad malovjernošću i nad svakom sumnjom može podariti samo Bog. Učenici su tim spoznanjem o Isusu tako ispunjeni i sretni da žele ovdje ostati i graditi sjenice. „Ovdje je dobro biti“ – svjestan je odjek Petrove riječi na Taboru (usporedi Mk 9, 5-8): Gdje je Bog blizu, tamo se svijet pretvara u „raj“ (redak 3.). Taj sklad čovjeka i Boga postaje iznova živom stvarnošću. Ali to je dar Duha Svetoga (redak 4.).
Obasjani posve sjajem taborskog sunca,
kao posuda predani Duhu Svetom:
tako kao posrednica djeluješ u Schönstattu,
vodiš nas milostivo k Duhu Svetom.
Kao i kod drugih hora otkrivamo u drugoj kitici tajnu Tabora u Schönstattu kao novu stvarnost. Kristova slava koja dolazi na Taboru do izražaja jest svjetlo koje iznova pada na Isusovu Majku. To je „sunčev sjaj“ koji okružuje Mariju kao posudu Duha Svetoga, kao što se izriče aluzijom na Lauretanske litanije (vas spirituale) (redak 2.). U času navještenja i na Duhove Marija je prema biblijskom svjedočanstvu posve predana Svetom Duhu. Tu je ukorijenjena prema ocu Kentenichu, kao što je i za Grigniona Monforta velika uloga Majke Božje kao posrednice i voditeljice Duhu Svetomu (redak 4. – usporedi Grignion von Montfort, Zlatna knjiga).
Učini da duboko prodremo u duh Kristov,
obdari nas obilno jezicima ljubavi,
da po nama zasja Kristova slava
slična tebi – Ogledalu pravde.
Slava Tabora treba djelovati dalje. Ona bi trebala zahvatiti naš život. Za oca Kentenicha je Majka Božja posve prožeta iskustvom Gospodina i zbog toga ona može njegov Duh posredovati i proslijeđivati dalje. On je moli za taj dar nama. ‚Tabor‘ se događa pojedinačno i u zajednici gdje mi dopustimo da nas prožme Kristov Duh i ljubav tako da bismo mogli zračiti nešto od Isusove slave. To ne možemo postići vlastitim nastojanjima. Zbog toga molimo Majku Božju (redak 1.) za to da nas zahvati i prožme Kristov Duh. I taj Duh mora iz nas govoriti. Zbog toga trebamo „jezike ljubavi“ (redak 2.). Samo ljubav vrijedi. Samo ono što dolazi iz ljubavi, bit će priznato kao Kristov Duh. Svaki drugi jezik je manjkav za posredovanje Krista. Ako nam Majka Božja posreduje oboje, Isusov Duh i ljubav, onda se može u našem životu dogoditi stvarnost Tabora. Onda će se dogoditi da mi također zračimo nešto od Kristove slave (redak 3.). Takve ‚zrake‘ su izlazile iz Marije, koje se uspoređuju u četvrtom retku s ogledalom: „slična tebi – Ogledalu pravde“. To je u skladu s poznatim zazivom iz Lauretanskih litanija (speculum iustitiae). Radi se o tome da zračimo Kristovom slavom poput Marije, za koju možemo reći da je prihvatila od Isusa sve čime on zrači.
Neka naša Filijalna svetišta, ali također i naša Kućna svetišta i Svetišta srca sve više svijetle tim sjajem Tabora, kako bi se posvuda ispunile riječi Prve povelje osnutka:
„Svi koji ovamo dolaze da se mole neka iskuse Marijinu slavu i neka priznaju: Ovdje je dobro biti.”

Sestra Mariana
                                                   

Izvor: Peter Wolf, Gebetsschule ‘Himmelwärts’, S. 182-195.
Slika: Prikazanje događaja na Taboru na srebrnoj ploči u unutrašnjosti svetohraništa u Prasvetištu – podarila Liga žena čiji je ideal biti „živo svetohranište“.

Aktualno i važno