Još jedno novo Svetište nakon 104 godine

Još jedno novo Svetište nakon 104 godine

 

Želim reći svima – dolazite u naše novo Svetište što češće i dopustite da vas milost prožima. U Svetištu ne morate ništa činiti, milost će sama dolaziti u vaše srce i ispuniti vašu dušu preobilno.

Nakon posvete Svetišta u rujnu mogao sam samo kratko biti u novom Svetištu, pa sam tada pomislio – to nije onaj pravi ugođaj – biti samo kratko u Svetištu, moram što prije doći ponovno.

Nakon toga dobio sam obavijest da će na dan osnutka slavlje Saveza biti u našem novom Svetištu, eto nove prilike za dolazak u Svetište.

18.10.2018. došli smo malo prije početka Svete Mise, bio sam vani i shvatio da ništa ne vidim u Svetištu, a onda sam ušao u Svetište i krijepio dušu razgledavajući detalje širom otvorenih očiju.

Duša je rasla, a srce se punilo radošću. Nakon toga javila mi se želja za ponovnim dolaskom kada ću moći provesti nekoliko sati u molitvi u Svetištu, moleći Majku Triput Divnu da Svetište živi i da iz njega uistinu teku rijeke milosti za sve.

Želim ponovno doživjeti tišinu i ugođaj Svetišta, sjedeći u njemu satima, kao što sam to doživio prije 18 godina kada smo išli u Dahau. Tada sam išao besplatno i sada zahvaljujem za to sestri Hedwigi i MTD. Po povratku s tog hodočašća odmah sam postao sudionik naše Schönstattske pobožnosti. Nedugo nakon toga, 22.10.2000. godine sklopio sam Savez ljubavi s Majkom Triput Divnom u Brodskom brdu – nedaleko nekadašnjeg sjedišta našeg pok. monsinjora Šeše.

Vidio sam i doživio: što više boravimo u Svetištu, dobivamo sve više milosti koja se onda prelijeva na druge osobe, na naše bližnje i na one s kojima dolazimo u kontakt.

Želim reći svima – dolazite u naše novo Svetište što češće i dopustite da vas milost prožima, da se vaše biće puni obiljem milosti i da onda putem tebe i mene teče svima koji se pojave u našoj blizini.

U Svetištu ne morate ništa činiti, milost će sama dolaziti u vaše srce i ispuniti vašu dušu preobilno, toliko da će se prelijevati u sve druge osobe oko vas, tako će zaista nezaustavljivo teći rijeke milosti iz našeg Svetišta.

Ivica Filipović

Aktualno i važno